nl-NLen-GB

Marloes Lammers

advocaat-belastingkundige (partner)
"Feitenkennis en strategisch inzicht"

Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (1979) studeerde fiscale economie en daarna fiscaal recht. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Tilburg was zij werkzaam bij de belastingkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het team belastingrecht van de rechtbank Breda. Sinds 2006 heeft zij binnen de niche van de fiscale advocatuur haar naam gevestigd. Als gerenommeerd advocaat-belastingkundige publiceert zij regelmatig in vooraanstaande vaktijdschriften, veelal over het formeel belastingrecht. 

Marloes staat cliënten bij als de belastingdienst boekenonderzoek doet. Zij voert de daaruit voortvloeiende procedures, ook als fiscale zaken leiden tot een strafzaak. Zij heeft diepgaande kennis van het bewijsrecht en het boeterecht. Daarnaast is zij binnen ons kantoor de specialist in civiele procedures tegen de belastingdienst. Ook de reguliere media weten Marloes Lammers als specialist te vinden als zij meer informatie willen over deze eerdergenoemde onderwerpen.

Ook is Marloes regelmatig betrokken bij fiscale mediations. Vanaf 2005 wordt mediation steeds vaker door de belastingdienst en de rechterlijke macht ingezet. Het doel is om een geschil in onderling overleg tussen partijen op te lossen. De geheimhouding is hierbij goed gewaarborgd. Zie Mediation

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
Marloes Lammers
Een cliënt over Marloes:

Beschikkingen, aanslagen, regelgeving, processtukken … Marloes ontrafelde het woud waarin ik verstrikt was geraakt. Met enorme feitenkennis en strategisch inzicht zette Marloes haar tanden in de zaak. Na eerst nauwkeurig de te bewandelen weg te hebben uitgestippeld, ging zij doelgericht af op het eindresultaat. En met succes! Ik kon het hele proces goed volgen door haar heldere manier van communiceren.

Blog berichten van Marloes Lammers

Boontje komt om zijn loontje?18 oktober 2019
Op grond van artikel 34 Invorderingswet kan een inlener aansprakelijk worden gesteld voor door een uitlener niet afgedragen belastingen en premies. Deze regeling is ooit in het leven geroepen om...
Bekijk bericht
De onverzorgd ogende digitale aangifte en het monster van Loch Ness23 september 2019
De inspecteur heeft op grond van artikel 16 AWR ruime bevoegdheden om na te vorderen als blijkt dat aan de eerder vastgestelde primitieve aanslag toch het nodige schort. Om van die bevoegdheid...
Bekijk bericht
Leuker kunnen we het niet maken maar wel makkelijker? 5 april 2019
De slogan van de Belastingdienst luidt al sinds enige jaren leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Maar is dat nu zo? Wellicht is het afhankelijk van degene die de slogan leest? Of...
Bekijk bericht

artikelen van Marloes Lammers

Is mediation in fiscale strafzaken een optie? 7 mei 2019
Dit artikel is genomineerd voor de MAGNA CHARTA publieksprijs!!! In fiscale zaken kennen we het instrument van mediation ten einde te proberen fiscale geschillen tussen een belastingplichtige...
Lees meer »
Nieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af 1 juni 2018
Nieuw-Europees-btw-plan-schrikt-fraudeurs-niet-af Artikel van Bart Nieveld op ftm.nl Grensoverschrijdende btw-fraude kost de EU zo’n 50 miljard euro per jaar. Om dat enorme gat te dichten, stelt de...
Lees meer »
Controle door de belasting: hoe werkt dat?26 april 2018
Controle door de belasting: hoe werkt dat? Iedere ondernemer krijgt waarschijnlijk een keer te maken met een belastingcontrole. Wat houdt dit in en wat moet je doen? Een interview met fiscaal...
Lees meer »

commentaren van Marloes Lammers

Bij een gegrond verklaard verzet kan een belanghebbende geen beroep in cassatie instellen. Indien in die beslissing ook een oordeel is gegeven op een...30 augustus 2019
Bij een gegrond verklaard verzet kan een belanghebbende geen beroep in cassatie instellen. Indien in die beslissing ook een oordeel is gegeven op een verzoek tot het toekennen van een...
Lees meer »
Winstcorrecties ter zake van fraude van gastouderbureau terecht aan belanghebbende toegerekend25 juli 2019
Uit strafrechtelijk onderzoek bij een gastouderbureau is naar voren gekomen dat door of met behulp van belanghebbende onjuiste aanvragen kinderopvangtoeslag werden ingediend.
Lees meer »
Een ambtshalve genomen beschikking inzake teruggaaf dividendbelasting valt binnen de grenzen van het mandaat, ook als de uitoefening van de gemandate... 2 mei 2019
Een ambtenaar van de Belastingdienst heeft op frauduleuze wijze een teruggave dividendbelasting verleend. Deze teruggave is ook daadwerkelijk uitbetaald. De Belastingdienst wil deze ten onrechte...
Lees meer »

uitspraken van Marloes Lammers

Bezwaar en beroep tegen aanslagen en beschikkingen-beroep gegrond, uitspraken op bezwaar vernietigd en vermindering diverse aanslagen
Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. M.H.W.N. Lammers hebben namens cliënt bezwaar en beroep ingediend tegen een reeks vermelde aanslagen en beschikkingen. De rechtbank heeft bepaald dat bij de opgelegde aanslagen waarin sprake is van omkering van de bewijslast de inspecteur onvoldoende concreet heeft gemaakt dat sprake is van een redelijke schatting. De inspecteur heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld, wij zijn hem incidenteel gevolgd.
bekijk uitspraak
Belastingaanslagen niet ontvangen vanwege een onjuiste adressering die was te wijten aan een fout van de inspecteur
Een cliënt van Marloes Lammers en Nick van den Hoek heeft belastingaanslagen niet ontvangen vanwege een onjuiste adressering die was te wijten aan een fout van de inspecteur. De inspecteur was van mening dat aannemelijk is dat de aanslagen wel zijn ontvangen omdat het adres ‘vrijwel geheel’ klopt. Omdat kopieën van de aanslagen pas na het verstrijken van de navorderingstermijn zijn ontvangen, zijn de aanslagen te laat bekendgemaakt en heeft de rechtbank de aanslagen vernietigd.
bekijk uitspraak

Tweets van Marloes Lammers

Marloes Lammers
RT @JaegerAdvocaten: AANTASTING VAN BOX 3 BOETES VIA ARTIKEL 1 EP De Hoge Raad heeft op 20 december jl. een arrest gewezen over de gevolge…
Marloes Lammers
RT @JaegerAdvocaten: https://t.co/vquoZPIw5aHet artikel: " Is #medation in fiscale strafzaken een optie?" is genomineerd voor de #MAGNAC
Marloes Lammers
RT @JaegerAdvocaten: Afschaffing inkeer met een hakbijl: een stille revolutie met grote gevolgen Als de plannen niet meer wijzigen, wordt #

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie