disclaimer

  

Hoewel bij de totstandkoming van deze internetpagina de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, dient er rekening mee te worden gehouden dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd kan zijn of niet (meer) juist is.

Wij waarschuwen er tevens voor dat de gegeven informatie - vanuit onze achtergrond - onze visie op bepaalde zaken weerspiegelt die in de ogen van anderen wellicht tendentieus is.

Jaeger Advocaten-belastingkundigen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op basis van deze informatie ondernemen van bepaalde activiteiten of juist het nalaten daarvan. 


Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op