Btw-carrouselfraude

Een veel voorkomende vorm van fraude is de zogenoemde btw-carrouselfraude. Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer lopen de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks 40 tot 60 miljard euro mis door deze vorm van internationaal georganiseerde fraude.

Hoe werkt btw-carrouselfraude?

Btw-carrouselfraude kent vele verschijningsvormen. Bij de meeste gesignaleerde variant van btw-carrouselfraude levert een leverancier die is gevestigd in lidstaat 1, het zogenaamde stromanbedrijf, goederen tegen het btw-nultarief aan een tweede onderneming die is gevestigd in lidstaat 2, de zogeheten ‘ploffer’. Deze ‘ploffer’ maakt dan misbruik van de levering van goederen waar geen btw op drukt en verkoopt dezelfde producten door op de nationale markt van lidstaat 2, tegen zeer concurrerende prijzen.

De ‘ploffer’ kan dit doen doordat hij, hoewel hij de btw in rekening brengt aan zijn afnemer, deze niet afdraagt aan de belastingautoriteiten waardoor zijn winstmarges toenemen. Vervolgens verdwijnt de ‘ploffer’ zonder sporen na te laten, waardoor hij de inning van de belasting in de staat waar de goederen of diensten worden afgenomen onmogelijk maakt. Zie hiernaast voor een schematische uitwerking van een btw-carrouselfraude.

Wist of behoorde te weten van fraude

Omdat btw-carrouselfraude bijzonder lucratief is en moeilijk te bestrijden richt de overheid haar pijlen allang niet meer slechts op de personen die de fraude organiseren. Ook bonafide ondernemers worden hard aangepakt als zij goederen hebben gekocht van of verkocht aan een ‘ploffer’. Als u wist of had moeten weten dat het bedrijf waarmee u zaken deed onderdeel was van een fraude, dan bent u ook onderdeel van de fraude, zo redeneert de Belastingdienst. Het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst de btw die u heeft afgetrokken over deze goederen terugvordert, dan wel het btw-nultarief weigert, en in veel gevallen ook een boete oplegt, omdat u ‘beter had moeten weten’. 

Deskundige bijstand essentieel

De Belastingdienst laat in veel gevallen een eenzijdig beeld zien van hoe de vork in de steel zit. Als u wordt verweten onderdeel uit te maken van een btw-carrouselfraude, en u wilt hier tegen opkomen, dan is deskundige bijstand door een fiscaal advocaat essentieel. De advocaten van Jaeger hebben veel ervaring met het weerleggen van vermoedens van fraude.

Problemen met btw carrouselfraude?

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak