nl-NLen-GB

Inhouse cursussen

Naast lezingen verzorgen wij regelmatig inhouse cursussen op fiscaal (-strafrechtelijk) gebied. Voorbeelden van onderwerpen die wij behandelen zijn:

 • De informatieverplichting jegens de fiscus (en andere toezichthouders);
 • Hoe om te gaan met een (boeken)onderzoek van de fiscus;
 • De actualiteiten op het gebied van het formeel belastingrecht/boeterecht;
 • Wat te doen als de FIOD op de stoep staat;
 • Vragen over de inkeerregeling;
 • De actualiteiten invorderingsrecht.

Onze advocaten geven niet alleen cursussen/colleges voor diverse opleidingsinstituten, waaronder de UvA, Rotterdam University en Bijzonder Stafrecht Academie (zie hieronder de Cursusagenda voor het actuele overzicht), maar komen ook regelmatig bij belastingadvies- en/of accountantskantoren over de vloer.

Voorbeelden van eerdere inhouse cursussen zijn:

 

Cursussen Online

Onze partners mr. Marloes Lammers en mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma hebben voor E-WISE (een vooraanstaande online uitgever- en nascholer voor de permanente educatie van veeleisende professionals) een e-learning cursus gemaakt over de fiscale bestuurlijke boete. U kunt er hier meer informatie over vinden.

Ook mr. Ludwijn Jaeger heeft een webinar samengesteld over bezwaar & beroep. Wilt u weten hoe procederen in belastingzaken in de praktijk wordt toegepast? In dit interview licht Ludwijn Jaeger dit onderwerp toe aan de hand van de 3 meest voorkomende probleemgebieden in de praktijk: 1. De termijnen; 2. Overschatting wat een cliënt zelf kan beoordelen;3. De inschatting wat u met formeel belastingrecht eigenlijk kan bereiken.

 

Inhouse cursussen

Activiteiten

 • 5 juli 2018: Kennissessie: waar woont u volgens de fiscus? In deze cursus zal worden ingegaan op het thema van de fiscale woonplaats bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen. Het beleid van de Belastingdienst is erop gericht om ook belastingontwijking op kleinere schaal hard aan te pakken. Hierbij is het van belang om aan te kunnen tonen of iemand in Nederland woonachtig is of niet. Zo is een tendens te onderkennen waarin de Belastingdienst in een toenemende mate na zelfs langdurige emigratie de buitenlandse woonplaats van natuurlijke personen ter discussie stelt. Bij een geschil over de fiscale woonplaats is het in eerste instantie aan de inspecteur om zijn stelling aannemelijk te maken. Daartoe kan hij zijn fiscale gereedschapskist aanwenden en, alleen in de bezwaarfase ondersteund met dwangmiddelen, om inlichtingen verzoeken. Wees u ervan bewust dat er zowel rechten als plichten zijn. Het is in het belang van de (veronderstelde) binnenlandse belastingplichtige dat het onderzoek naar de feiten en omstandigheden zo adequaat mogelijk geschiedt en onnodige misverstanden worden voorkomen.  
 • 9 februari 2018: Jaeger Advocaten-belastingkundigen zal dit jaar op de Fiscale bedrijvendag van R.F.V. Christiaanse Taxateur in de Kuip (Stadion Rotterdam) o.a. een workshop houden over: ‘Race to the bottom: how low can you go?’ Het vestigingsklimaat in Nederland is gunstig voor multinationals en de allerrijksten. Maar wat de grote jongens doen, moet de kleine man toch ook kunnen of niet? Jan Versteegh, presentator bij BNN-VARA, heeft afgelopen najaar als Jan de Belastingman geprobeerd om als klant binnen te dringen in ‘belastingparadijs Nederland’. Maar past het zowel de grote jongens als de kleine man om aan deze race mee te doen? Is het moreel rechtvaardig om zo min mogelijk belasting te betalen? En zijn alle constructies die worden bedacht om het doel, besparen van belastingen, te bereiken ook toegelaten? Wat als dat niet het geval is? Met welke gevolgen word je dan, als belastingplichtige maar bijvoorbeeld ook als belastingadviseur, geconfronteerd? Aan het woord zullen komen Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers en Mr. C.E. (Carlijn) van Dijk.
 • 20 december: Kennissessie 'De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming' bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen. We zullen tijdens deze bijeenkomst ingaan op het thema op het thema De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming. Op verschillende punten worden in het wetsvoorstel ‘Overige Fiscale Maatregelen 2018’ (OFM 2018) aanpassingen voorgesteld die de stand van de rechtsbescherming van belastingplichtigen geen goed doen. Zo wordt met een beroep op de verhoogde pakkans voor zwartspaarders rigoureus de gehele inkeerregeling bij het grofvuil gezet, ook voor de strafrechtelijke gevolgen. In de tweede plaats wordt met betrekking tot fiscaal beslag een gat geslagen in de rechtsbescherming: de schorsende werking van verzet wordt afgeschaft, terwijl een rechtsingang tegen (afwijzende) beslissingen op uitstel van betaling pas in 2019 zal worden ingevoerd. Het derde formele voorstel betreft de (navorderings-)termijnen bij de heffing van schenk- en erfbelasting. De presentaties van deze dag kunt u hier vinden en het volledige programma hier.
 • 23 december 2017: Themamiddag Formeel Belastingrecht: Jaarlijks organiseert de Belastingdienst samen met de NVAB een themamiddag voor een aantal specialisten Formeel recht van beide diensten. Deelnemers kunnen dan vrij en ongebonden met elkaar leren en discussiëren over onderwerpen waarbij de vakinhoud centraal staat. Het doel is mede om conflictvaardigheid te bevorderen en de-escalerend werken te stimuleren door van beide zijden diverse actuele onderwerpen te belichten en wederzijdse contacten te bevorderen. De onderwerpen worden door een collega van de Belastingdienst en de NVAB gezamenlijk gepresenteerd; Mr. B.J.G.L. Jaeger is een van de dagvoorzitters en leidt de middag. Mr. C.E. (Carlijn) van Dijk is samen met Jacqueline Soree van de Belastingdienst tevens een spreker op deze dag en zij diept het onderwerp 'Wat moet de ander doen om bij jou iets te bereiken?' nader uit. U vindt haar volledige presentatie van deze dag hier.
 • 14 december 2017: Workshop Jaarcongres Faillisementsfraude: Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal: de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (inwerkingtreding 1 juli 2016), de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (inwerkingtreding 1 juli 2016) en de Wet versterking positie curator (inwerkingtreding 1 juli 2017). Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen. Tijdens dit congres zullen vooraanstaande sprekers hun visie ten aanzien van deze wetten en hun impact delen en met deelnemers hierover in discussie gaan. Vanuit Jaeger heeft Mr. drs. W. de Vries  een workshop gegeven over de Inlichtingenverplichting vs nemo tenetur. U vindt deze presentatie hier.
 • 26 oktober: Bijeenkomst Ondernemingsstrafrecht bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen door Mr. drs. W. de Vries en Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma.
 • 1 juni 2017: Kennissessie Beboeting bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen door Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma (met uitreiking certificaat). We zullen tijdens deze bijeenkomst ingaan op het thema beboeting en daarbij de nadruk leggen op beboeting van facilitators (lees: de belastingadviseur). Ondanks dat de Belastingdienst tot op heden nog niet echt veel gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, wordt de kans daarop wel steeds groter en zijn naar verluid de eerste dertien 4e tranche boetes een feit. De huidige staatssecretaris van Financiën, de heer Wiebes, heeft in een brief al laten weten ‘voorstander’ te zijn van het gebruik van deze mogelijkheden en deed daarbij zelfs de oproep om dan ook maar meteen de ‘naming’ en ‘shaming’ van stal te halen. Voordat we dit bespreken, zullen we eerst een korte aftrap doen met de problematiek van de suppletie aangifte OB in het kader van 10a AWR (verplichting te melden) en de mogelijkheden tot het opleggen van een boete daarbij. U vindt het volledige programma hier.
 • 20 mei 207: Geef Down de toekomst (Amsterdam). Geef Down De Toekomst is het sportevenement van het jaar voor kinderen met Downsyndroom. Met vijf zeer succesvolle edities de afgelopen jaren is Geef Down De Toekomst inmiddels een begrip in de Downwereld, maar ook zeker daarbuiten. Geef Down De Toekomst wordt georganiseerd voor kinderen en jongvolwassenen met Downsyndroom in samenspel met kinderen zonder Downsyndroom. Met dit sportieve evenement wordt duidelijk dat kinderen met Down prima kunnen functioneren in onze maatschappij. Wij als Jaeger Advocaten-Belastingkundigen steunen dit gedachtengoed helemaal en zijn dan ook trouwe sponsor!
 • 27 maart 2017: Studiemiddag Gerechtshof Arnhem (Hof Arnhem) over getuigenbewijs. Mr. B.J.G.L. Jaeger geeft op uitnodiging van het Gerechtshof een lezing voor de belastingafdelingen van Hof Arnhem/Leeuwarden en Rechtbank Gelderland tijdens een studiemiddag over 'De omgang met bewijs'. Rechters zien zich vaak geconfronteerd met een bewijsaanbod waarvoor de zaak moet worden aangehouden, echter kan dit de voortgang van het proces belemmeren. Hoe als rechter om te gaan met de waardering van het bewijsaanbod, recht te doen aan de belangen van partijen, maar mede het belang van een doelmatige procesgang in het oog te houden? 
 • 8 maart 2017: Ketenbeslagdag van de Politie (Politieacademie te Apeldoorn). Deze bijeenkomst staat vooral in het teken van het afgelopen jaar door de Ombudsman uitgebrachte rapport ‘Waar is mijn auto’. Door de Ombudsman en vertegenwoordigers van de politie, het openbaar Ministerie en Domeinen Roerende Zaken zal worden ingegaan op de in dit rapport gesignaleerde problemen bij de afhandeling van in het kader van strafrechtelijke onderzoeken inbeslaggenomen voorwerpen. Mr. drs. W. de Vries zal tijdens deze bijeenkomst, samen met mr. Sabine Pijl van Cleerdin en Hamer Advocaten, uiteenzetten hoe vanuit het perspectief van de advocatuur naar deze problemen wordt gekeken en welke acties zouden moeten worden ondernomen om de afhandeling van inbeslaggenomen voorwerpen soepeler en transparanter te laten verlopen. Mr. de Vries zal daarnaast uiteengezetten dat het in de praktijk te vaak voorkomt dat na een doorzoeking (vooral voorwerpen van waarde) niet worden geregistreerd waardoor het vermoeden bestaat dat zaken in de zakken van opsporingsambtenaren verdwijnen. Hierover heeft hij zich zich eerder uitgelaten in een item bij Een Vandaag.
 • 3 maart 2017: Lezing voor studievereniging FSVU (Fiscale Studievereniging VU Amsterdam) over het boekenonderzoek door de belastingdienst bij kantoor Jaeger. Aan de hand van diverse vragen voelen Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers en Mr. K.M.T. (Kim) Helwegen de studenten aan de ‘formele’ tand. Is een ondernemer bijvoorbeeld verplicht om mee te werken aan een boekenonderzoek van de Belastingdienst, of is een ondernemer verplicht de inspecteur in zijn privéwoning te ontvangen of mag de inspecteur zelf in de kasten van de ondernemer kijken? Kortom allemaal vragen waarbij het formele belastingrecht een belangrijke rol speelt. Waar mogelijk maken wij ook een kort uitstapje naar het fiscale strafrecht. Uiteraard sluiten wij deze bijeenkomst af in het gezellige Café Kale.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie