nl-NLen-GB

Tax Talks E-learning

Fiscale vragen over de woonplaats: het is niet wat het lijkt?
Belastingontwijking is een hot item, hieronder valt ook de speurtocht naar belastingplichtigen die beweren buiten Nederland te wonen maar dat in werkelijkheid niet doen. Het lastige aan het leerstuk van de fiscale woonplaats is dat enige discrepantie lijkt te bestaan tussen wat men ervaart als woonplaats en de vis! ie van de fiscus daarop. Hierdoor kunnen ook belastingplichtigen die te goeder trouw zijn verwikkeld raken in een discussie over hun woonplaats. Wat zijn de grenzen van de ongebreidelde honger naar informatie van de fiscus? En op welke wijze valt daartegen op te komen? Klik hier om naar de e-learning zelf te gaan, deze is toegankelijk voor abonnees van de aanbieder. 


mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma & mr. Woody Jansen de Lannoy

Leerdoelen

  • U krijgt inzicht in de problematiek bij woonplaatsonderzoeken.
  • U leert wat de insteek is van de Belastingdienst bij woonplaatsonderzoeken.
  • U bent zich bewust van de grenzen van de verplichting om informatie te verstrekken op grond van artikel 47 en 53 AWR.
  • U krijgt inzicht in de beperkende werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op de uitoefening van overheidsbevoegdheden.
  • U weet wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan verplichtingen om informatie te verstrekken (zie ook: e-learning informatiebeschikking).

PE-punten
RB: 0,5 PE-punt fiscaal
NOB: 0,5 uur

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie