Kennisbank

Controle door de belasting: hoe werkt dat?

Controle door de belasting: hoe werkt dat? Iedere ondernemer krijgt waarschijnlijk een keer te maken met een belastingcontrole. Wat houdt dit in en wat moet je doen? Een interview met fiscaal advocaa....


Lees verder

De aftrek van btw ‘staat’ niet meer rotsvast

BTW-bulletin 2015/16 Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is van betrokkenheid bij fraude. Onze Hoge Raad ....


Lees verder

‘Btw-scholenconstructies’ en misbruik van recht

Lange tijd werd gedacht dat misbruik van recht feitelijk niet zou bestaan in btw-land. De nationale equivalent, te weten 'fraus legis', is sinds de invoering in de jaren 20 van de vorige eeuw door de ....


Lees verder

Wist of had moeten weten dat de btw niet is betaald

In het huidige btw-systeem geldt als uitgangspunt dat de leverancier de btw afdraagt en dat de afnemer-ondernemer de btw in aftrek kan brengen als voorbelasting. De ene ondernemer draagt af en de ande....


Lees verder

De fiscale strafbeschikking

Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2010/06 Vanaf 1 oktober 2010 treedt de Wet OM-afdoening (Stb. 2006, 330) ook in werking voor fiscale delicten. Dit betekent dat vanaf die datum het bestuur van de Belasti....


Lees verder
Filter contentdatabase