Handleiding voor bij een onderzoek door toezichthouders

  

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft tijdens zijn vergadering van 4 maart 2013 de herziene “Handleiding voor advocaten ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij extern onderzoek” vastgesteld. In de handleiding worden heldere kaders geschetst voor advocaten hoe te handelen in geval van een strafrechtelijk onderzoek en/of een ander extern onderzoek door toezichthouders. De handleiding biedt geen uitputtend overzicht van toepasselijke bepalingen, maar beoogt wel een praktische leidraad te zijn.


Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op