Carlijn van Dijk

  
"SHARP & RESOLUTE"

Mr. C.E. (Carlijn) van Dijk (1985)

Carlijn van Dijk

Blog posts from Carlijn van Dijk

Het zonnetje lacht, de lucht is blauw, btw-teruggaaf, kom maar gauw! 7 mei 2018
Op 20 juni 2013 oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Fuchs dat particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden als btw-ondernemer kunnen worden aangemerkt. In dat geval kunnen zij de btw op de...
View post
Trustkantoor aansprakelijk voor misgelopen belasting28 februari 2018
Een bijzondere uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarbij de Belastingdienst met succes schade heeft verhaald op het adviserende (voormalige) trustkantoor Tradman en twee van haar bestuurders....
View post
Verjaringstermijnen en btw-fraude 3 januari 2018
Dat het Hof van Justitie voorrang verleent aan de bestrijding van btw-fraude boven de verjaringsregels werd al duidelijk in de Italiaanse zaak Tarrico. Op grond van dit arrest moet de strafrechter...
View post

Tweets from Carlijn van Dijk

Carlijn van Dijk
RT @JaegerAdvocaten: Voor de #belastingheffing geldt een verstrekkende informatieverplichting voor #belastingplichtigen. Zij moeten, voor z…
Carlijn van Dijk
RT @JaegerAdvocaten: De Belastingdienst en ‘out-of-the-box’ In liefde en oorlog is alles geoorloofd. In de strijd tegen #belastingontduiki

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

contact us

This website uses cookies

We use cookies to improve your browsing experience. The cookies that are required for using the website are legally allowed. Other cookie settings can be managed below.

meer informatie