Carlijn van Dijk

  
"Fast and resolute"

Mr. I.R.J. Thijssen (1970) started working at Jaeger Tax Lawyers in 2004. Before this, he worked at the Court of Appeal in Amsterdam as tax adviser and staff lawyer. Igor’s practice covers all aspects of tax law: material tax law (the rules which determine how much tax someone is owed) and formal tax law (how this tax debt must be determined and collected).

Additional activities/memberships:

  • Regular columnist in the magazine Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
  • Netherlands Association of Tax Lawyers (NVAB)
Carlijn van Dijk

Blog posts from Carlijn van Dijk

De verschillende snelheden van het recht, of: wat God mag, mag de koe nog niet. 1 2 20 September 2017
Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belastingrecht -  een belangrijke rol. Sommige termijnen zijn wettelijk geregeld, vele niet. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de...
View post
De (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken 6 June 2017
Artikel 47 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) bepaalt dat een ieder gehouden is om desgevraagd gegevens, inlichtingen en administratie aan de inspecteur te verstrekken voor zover dat...
View post
Belastingfraude rechtvaardigt inperking van het verschoningsrecht van advocaten 26 January 2017
In zijn brief van 17 januari 2017 kondigt Staatssecretaris Wiebes maatregelen aan tegen (internationale) belastingontduiking. Eén van die maatregelen is de beperking van het fiscale verschoningsrecht...
View post

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

contact us