Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

  
"hard but fair"

Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma (1980) studied tax law and criminal law at the Rijksuniversiteit Groningen. Since being sworn in as a tax lawyer in 2005, she has built a solid reputation in our field. Vanessa has a thorough knowledge of tax law, always makes a well-substantiated estimate of the opportunities and risks, and is known as being hard but fair. Her good name has brought her board and committee memberships within the sector organisations in our field. 

Vanessa is a master of the field of tax law practice, across its entire width. She assists clients in the area of formal tax law and tax fines. She also conducts many tax law proceedings and financial – economic criminal law proceedings. 

Additional activities/memberships:

  • Netherlands Bar Association
  • member of the board of the Netherlands Association of Tax Lawyers
  • member of the NVjAB committee
  • organising lectures for members and candidate members of the NV(j)AB and their guests
Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

Blog posts from Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

Afschaffing inkeerregeling per 2018: nu of nooit (?) 5 October 2017
Na de eerdere aankondiging is inmiddels ook het wetsvoorstel gepubliceerd tot afschaffing van de inkeerregeling. Anders dan verwacht betekent dit niet alleen maar dat de mogelijkheid tot boetevrij...
View post
De invloed van de onschuldpresumptie op belastingheffing 12 September 2017
Het opleggen van een belastingaanslag en strafrechtelijke vervolging zijn twee losstaande trajecten. Gek genoeg kunnen deze procedures daardoor ook verschillende uitkomsten hebben: een...
View post
Geen fiscale boete of strafvervolging bij objectief pleitbaar standpunt 24 April 2017
In een arrest van 21 april 2017 heeft de Hoge Raad langverwachte duidelijkheid gegeven over wanneer een onjuiste aangifte straffeloos blijft. We wisten al dat verdedigbaar onjuist oftewel een...
View post

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

contact us