nl-NLen-GB

Memo ViB - Groepsverzoek Zwitserland (UBS) berichtgeving in de media (geen inkeer)

Het Ministerie van Financiën heeft antwoord gegeven op WOB-vragen over het inkeerbeleid van de Belastingdienst inzake rekeningen in het buitenland. Naar aanleiding daarvan is een Memo gepubliceerd: Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten). Aan de orde komt ook of UBS-ers die zich (alsnog) vrijwillig melden, standaard een boete krijgen van 40% en 100% over de jaren waarin maxima gelden van respectievelijk 100% en 300%. Het antwoord luidt dat hierbij onderscheid moet worden gemaakt tussen “de situatie dat een belastingplichtige op eigen initiatief volledige openheid van zaken geeft vóórdat de Belastingdienst een vragenbrief heeft gestuurd” en de situatie dat een belastingplichtige volledig meewerkt (pas) nadat een vragenbrief is gestuurd.   

Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het Ministerie (terecht) van mening zou zijn dat inkeer voor die belastingplichtigen mogelijk is, zolang niet duidelijk is dat de fiscus ze concreet op het spoor is door – bijvoorbeeld – een vragenbrief. Het Memo waarnaar wordt verwezen stelt echter het tegendeel: ingeval een belastingplichtige ná 27 september 2015 een inkeermelding voor een UBS-rekening heeft gedaan, zou volgens de Belastingdienst géén sprake meer kunnen zijn van inkeer. De bewijslast dat geen sprake is van een (tijdige) vrijwillige verbetering ligt, zoals daarbij terecht wordt opgemerkt, bij de Belastingdienst. De stelling dat UBS-ers niet meer zouden kunnen inkeren, is niet terecht.  

Als de inkeer wel als ‘tijdig’ wordt aangemerkt, geldt in de praktijk het beleid dat boetes worden opgelegd van respectievelijk 30% over ‘oude’ en 60% over ‘nieuwe’ jaren. Lees verder: http://blog.jaeger.nl/nl/ubs-inkeerders-verweert-hoge-boetes-en-strafvervolging/ 

 

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie