nl-NLen-GB

Niet fiscaal wordt beboet maar strafrechtelijk wordt vervolgd

Boven de  € 20.000: overleg  

In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB, versie per 1 juli 2016) is geregeld dat Belastingambtenaren een ‘vermoeden van een strafbaar feit’ (intern) moeten melden bij de boete-fraudecoördinator, als het nadeel minimaal € 20.000 bedraagt.  

Onder nadeel wordt verstaan het bedrag aan belasting dat als gevolg van de gepleegde feiten te weinig is/zou zijn geheven op basis van de ingediende belastingaangifte. De boete-fraudecoördinator beoordeelt of voor een bedrag van ten minste € 20.000 bovendien (vermoedelijk) sprake is van opzet.  

Boven de € 100.000: strafvervolging   Op grond van het AAFD-protocol wordt een fraudezaak met ontdoken belasting van meer dan € 100.000 in principe strafrechtelijk afgedaan – in plaats van middels een fiscale boete:   ?   ? Bij een (fiscaal) nadeelbedrag van € 100.000 of meer, wordt de zaak aangemeld voor mogelijke strafrechtelijke afhandeling als sprake is van een vermoeden van opzet.

? Bedraagt het nadeel minder dan € 100.000, dan wordt de zaak voor mogelijke strafrechtelijke afhandeling aangemeld als

  • sprake is van een vermoeden van opzet én
  • als een of meer van de aanvullende wegingscriteria (voorheen aangeduid met ‘aspecten’) daartoe aanleiding geeft.  

Strafvervolging leidt bovendien tot het risico dat genoten ‘voordeel’ dubbel wordt ontnomen.  

De omstandigheden (wegingscriteria) die een zaak kleiner dan € 100.000 in het strafrechtelijke traject kunnen drukken zijn: -     

a. De mate van impact op de maatschappij en evenwichtige rechtshandhaving -     

b. Status verdachte/voorbeeldfunctie -     

c. Recidive -     

d. Verhaal onmogelijk -     

e. Combinatie van delicten -     

g. Slagvaardigheid -     

h. Geen bestuurlijke boete mogelijk -     

i. Waarheidsvinding -     

j. Thematische aanpak

 

Lees verder: http://blog.jaeger.nl/nl/ubs-inkeerders-verweert-hoge-boetes-en-strafvervolging/ 

 

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie