Onze cursussen en activiteiten

  

Cursussen inhouse

De advocaten van ons kantoor geven regelmatig cursussen en lezingen op fiscaal (-strafrechtelijk) gebied. Voorbeelden van onderwerpen die wij behandelen zijn (niet uitsluitend):

 • De informatieverplichting jegens de fiscus (en andere toezichthouders);
 • Hoe om te gaan met een (boeken)onderzoek van de fiscus;
 • De actualiteiten op het gebied van het formeel belastingrecht/boeterecht;
 • Wat te doen als de FIOD op de stoep staat?;
 • De strafrechtelijke deelnemingsvarianten in het fiscale (boete)recht;
 • De verplichtingen in het kader van de WWFT;
 • en De actualiteiten invorderingsrecht.

Onze advocaten geven niet alleen cursussen/colleges voor diverse opleidingsinstituten, waaronder de UvA, Rotterdam University en Bijzonder Stafrecht Academie (zie hieronder de Cursusagenda voor het actuele overzicht), maar komen ook regelmatig bij belastingadvies- en/of accountantskantoren over de vloer.

Wij zijn altijd bereid om mee te denken over de inhoud en wensen met betrekking tot deze inhouse-cursussen. Neemt u bij interesse en/of vragen contact op met mw mr. N. van Eldijk via vaneldijk@jaeger.nl  of via nummer 020-6760481. 

Cursusagenda openbaar

Omdat wij graag onze kennis delen zijn van sommige lezingen, activiteiten en cursussen ook onze sheets beschikbaar. Klik hier om naar de know-how pagina te gaan en bekijk onze vrij raadpleegbare pdf's. U mag deze PowerPoints in de originele hoedanigheden kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen mogen echter niet voor andere doeleinden worden gebruikt voordat schriftelijke toestemming van Jaeger Advocaten-belastingkundigen is verkregen.

Voor de Cursusagenda 2016 klik hier.

Cursussen Online

Onze partners mr. Marloes Lammers en mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma hebben voor E-WISE (een vooraanstaande online uitgever- en nascholer voor de permanente educatie van veeleisende professionals) een e-learning cursus gemaakt over de fiscale bestuurlijke boete. U kunt er hier meer informatie over vinden.

Ook mr. Ludwijn Jaeger heeft een webinar samengesteld over bezwaar & beroep. Wilt u weten hoe procederen in belastingzaken in de praktijk wordt toegepast? In dit interview licht Ludwijn Jaeger dit onderwerp toe aan de hand van de 3 meest voorkomende probleemgebieden in de praktijk: 1. De termijnen; 2. Overschatting wat een cliënt zelf kan beoordelen;3. De inschatting wat u met formeel belastingrecht eigenlijk kan bereiken.

 


Cursussen & Activiteiten

Activiteiten

 • 20 december: Kennissessie 'De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming' bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen. We zullen tijdens deze bijeenkomst ingaan op het thema op het thema De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming. Op verschillende punten worden in het wetsvoorstel ‘Overige Fiscale Maatregelen 2018’ (OFM 2018) aanpassingen voorgesteld die de stand van de rechtsbescherming van belastingplichtigen geen goed doen. Zo wordt met een beroep op de verhoogde pakkans voor zwartspaarders rigoureus de gehele inkeerregeling bij het grofvuil gezet, ook voor de strafrechtelijke gevolgen. In de tweede plaats wordt met betrekking tot fiscaal beslag een gat geslagen in de rechtsbescherming: de schorsende werking van verzet wordt afgeschaft, terwijl een rechtsingang tegen (afwijzende) beslissingen op uitstel van betaling pas in 2019 zal worden ingevoerd. Het derde formele voorstel betreft de (navorderings-)termijnen bij de heffing van schenk- en erfbelasting. Voor meer informatie en aanmelden: vaneldijk@jaeger.nl. Het volledige programma vindt u hier.
 • 26 oktober: Bijeenkomst Ondernemingsstrafrecht bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen door Mr. drs. W. de Vries en Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma.
 • 1 juni 2017: Kennissessie Beboeting bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen door Mr. B.J.G.L. Jaeger en Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma (met uitreiking certificaat). We zullen tijdens deze bijeenkomst ingaan op het thema beboeting en daarbij de nadruk leggen op beboeting van facilitators (lees: de belastingadviseur). Ondanks dat de Belastingdienst tot op heden nog niet echt veel gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, wordt de kans daarop wel steeds groter en zijn naar verluid de eerste dertien 4e tranche boetes een feit. De huidige staatssecretaris van Financiën, de heer Wiebes, heeft in een brief al laten weten ‘voorstander’ te zijn van het gebruik van deze mogelijkheden en deed daarbij zelfs de oproep om dan ook maar meteen de ‘naming’ en ‘shaming’ van stal te halen. Voordat we dit bespreken, zullen we eerst een korte aftrap doen met de problematiek van de suppletie aangifte OB in het kader van 10a AWR (verplichting te melden) en de mogelijkheden tot het opleggen van een boete daarbij. Voor meer informatie en aanmelden: vaneldijk@jaeger.nl. U vindt het volledige programma hier.
 • 20 mei 207: Geef Down de toekomst (Amsterdam). Geef Down De Toekomst is het sportevenement van het jaar voor kinderen met Downsyndroom. Met vijf zeer succesvolle edities de afgelopen jaren is Geef Down De Toekomst inmiddels een begrip in de Downwereld, maar ook zeker daarbuiten. Geef Down De Toekomst wordt georganiseerd voor kinderen en jongvolwassenen met Downsyndroom in samenspel met kinderen zonder Downsyndroom. Met dit sportieve evenement wordt duidelijk dat kinderen met Down prima kunnen functioneren in onze maatschappij. Wij als Jaeger Advocaten-Belastingkundigen steunen dit gedachtengoed helemaal en zijn dan ook trouwe sponsor!
 • 27 maart 2017: Studiemiddag Gerechtshof Arnhem (Hof Arnhem) over getuigenbewijs. Mr. B.J.G.L. Jaeger geeft op uitnodiging van het Gerechtshof een lezing voor de belastingafdelingen van Hof Arnhem/Leeuwarden en Rechtbank Gelderland tijdens een studiemiddag over 'De omgang met bewijs'. Rechters zien zich vaak geconfronteerd met een bewijsaanbod waarvoor de zaak moet worden aangehouden, echter kan dit de voortgang van het proces belemmeren. Hoe als rechter om te gaan met de waardering van het bewijsaanbod, recht te doen aan de belangen van partijen, maar mede het belang van een doelmatige procesgang in het oog te houden? 
 • 8 maart 2017: Ketenbeslagdag van de Politie (Politieacademie te Apeldoorn). Deze bijeenkomst staat vooral in het teken van het afgelopen jaar door de Ombudsman uitgebrachte rapport ‘Waar is mijn auto’. Door de Ombudsman en vertegenwoordigers van de politie, het openbaar Ministerie en Domeinen Roerende Zaken zal worden ingegaan op de in dit rapport gesignaleerde problemen bij de afhandeling van in het kader van strafrechtelijke onderzoeken inbeslaggenomen voorwerpen. Mr. drs. W. de Vries zal tijdens deze bijeenkomst, samen met mr. Sabine Pijl van Cleerdin en Hamer Advocaten, uiteenzetten hoe vanuit het perspectief van de advocatuur naar deze problemen wordt gekeken en welke acties zouden moeten worden ondernomen om de afhandeling van inbeslaggenomen voorwerpen soepeler en transparanter te laten verlopen. Mr. de Vries zal daarnaast uiteengezetten dat het in de praktijk te vaak voorkomt dat na een doorzoeking (vooral voorwerpen van waarde) niet worden geregistreerd waardoor het vermoeden bestaat dat zaken in de zakken van opsporingsambtenaren verdwijnen. Hierover heeft hij zich zich eerder uitgelaten in een item bij Een Vandaag.
 • 3 maart 2017: Lezing voor studievereniging FSVU (Fiscale Studievereniging VU Amsterdam) over het boekenonderzoek door de belastingdienst bij kantoor Jaeger. Aan de hand van diverse vragen voelen Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers en Mr. K.M.T. (Kim) Helwegen de studenten aan de ‘formele’ tand. Is een ondernemer bijvoorbeeld verplicht om mee te werken aan een boekenonderzoek van de Belastingdienst, of is een ondernemer verplicht de inspecteur in zijn privéwoning te ontvangen of mag de inspecteur zelf in de kasten van de ondernemer kijken? Kortom allemaal vragen waarbij het formele belastingrecht een belangrijke rol speelt. Waar mogelijk maken wij ook een kort uitstapje naar het fiscale strafrecht. Uiteraard sluiten wij deze bijeenkomst af in het gezellige Café Kale.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op