Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  

Wij en de maatschappij

Wij en de maatschappij. Wij nemen onze plaats in de samenleving serieus. Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat je je als organisatie rekenschap geeft van de effecten van je handelen op de mensen die je organisatie vormen en op je omgeving in de ruimste zin van het woord. Wij proberen dan ook een zo duurzame mogelijke bedrijfsvoering te voeren, een personeelsbeleid waarin een plezierig en stimulerend werkklimaat voorop staat en een grote maatschappelijke betrokkenheid naar buiten toe. Voor ons zit maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral in de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken.

In onze bedrijfsvoering stimuleren we daarom het digitale werken en proberen we het gebruik van papier terug te dringen. We letten op ons energiegebruik en proberen bij de inkoop van producten en diensten altijd rekening te houden met het aspect duurzaamheid. Bijna al onze werknemers komen naar het werk met het openbaar vervoer en/of de fiets. Met betrekking tot het personeelsbeleid heeft het welzijn van onze werknemers en het continueren van een goede werksfeer voortdurend de aandacht. Niet alleen verzorgen onze advocaten zelf regelmatig gastcolleges en workshops, maar krijgen ook al onze juridische en niet-juridische werknemers opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden die bij hun talenten passen. Jaeger Advocaten biedt ook stageplaatsen aan voor zowel advocaten als ondersteunend personeel.

Ons MVO beleid komt echter niet alleen intern tot uiting, maar ook in het feit dat wij regelmatig steun verlenen aan initiatieven die niets of weinig met ons werk te maken hebben, maar die ons wel aan het hart gaan. Voor 2015 hebben wij tijd en geld beschikbaar gesteld aan drie projecten: Geef Down De Toekomst, Justitia 2015 en sponsoring van Hurley.

Geef Down De Toekomst

Geef Down De Toekomst is het sportevenement van het jaar voor kinderen met Downsyndroom. Met vijf zeer succesvolle edities de afgelopen jaren is Geef Down De Toekomst inmiddels een begrip in de Downwereld, maar ook zeker daarbuiten. Geef Down De Toekomst wordt georganiseerd voor kinderen en jongvolwassenen met Downsyndroom in samenspel met kinderen zonder Downsyndroom. Met dit sportieve evenement wordt duidelijk dat kinderen met Down prima kunnen functioneren in onze maatschappij. Wij als Jaeger Advocaten-Belastingkundigen steunen dit gedachtengoed helemaal. In 2017 vindt Geef Down De Toekomst plaats op zaterdag 20 mei op het complex van het Ronald McDonald Centre in Amsterdam-Noord, bij sportvereniging Only Friends. Het wordt één groot voetbalfeest. Kijk voor meer informatie, foto’s en achtergronden op: http://gddt.nl/evenement/ 

 


Hurley

THC Hurley, opgericht in 1932, is een van de grootste hockeyverenigingen van Nederland. Op het complex gelegen in het Amsterdamse bos faciliteren ze hockey op top- en breedte niveau. De sponsorinkomsten maken na de contributies een belangrijk deel uit van de inkomsten van THC Hurley en worden in hun geheel besteed aan het mogelijk maken van hockey voor zowel jong en oud op elk niveau. Wij ondersteunen twee teams van Hurley omdat de club opbouwend, ambitieus en gedreven is. Iedereen doet mee en bovenal staat spelplezier centraal. Sociale ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband wordt aangemoedigd en openheid en onderlinge verbondenheid zijn van groot belang; allemaal kernwaarden waar Jaeger Advocaten- Belastingkundigen niet anders dan achter kan gaan staan. Meer informatie kunt u vinden op http://www.hurley.nl/  

De Pro Bono Club

We zijn als kantoor ook onderdeel van een mooi nieuw iniatief, de Pro Bono Club.  De Pro Bono Club een samenwerkingsverband van gerenommeerde kantoren en organisaties uit heel Nederland, welke met hun kennis en ervaring maatschappelijke organisaties met juridische kwesties ondersteunen. Zij doen dat in beginsel pro bono publico, onbetaald en vrijwillig. De Pro Bono Club gelooft dat de activiteiten van zowel grote als kleine verenigingen, stichtingen en andere organisaties van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse samenleving. Door het maatschappelijke doel dat zij nastreven maar óók omdat zij mensen met elkaar verbinden, wat onze samenleving vrolijker en hechter maakt. Bovendien maakt het ons gelukkig om iets te doen voor een ander, zeker wanneer die ander onze hulp goed kan gebruiken. Inmiddels bestaat De Pro Bono Club uit ruim 100 geëngageerde juridische dienstverleners die dit gedachtegoed onderschrijven, waaronder wij dus! U leest hier meer over dit platform: https://probonoclub.nl/ 

 

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op