nl-NLen-GB

Btw-(carrousel)fraude

Gepubliceerd in: Kluwer Navigator
Datum: 01-12-2018
Auteur(s): C.E. van Dijk

Btw-(carrousel)fraude

Btw-(carrousel)fraude is een doorn in het oog van de EU-lidstaten die hierdoor jaarlijks miljarden euro’s mislopen. Hoe kijkt het Hof van Justitie EU hier tegen aan en welke initiatieven zijn er om deze vorm van fraude te bestrijden?

Een veel voorkomende vorm van fraude is de btw-(carrousel)fraude. Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer lopen de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks 40 tot 60 miljard euro mis door deze vorm van internationaal georganiseerde fraude.

Hoe werkt btw-(carrousel)fraude?

Bij btw-(carrousel)fraude wordt gebruikgemaakt van het feit dat aftrek niet gekoppeld is aan de afdracht. Btw-(carrousel)fraude kent vele verschijningsvormen. Wat alle verschijningsvormen gemeen hebben is dat ergens in de handelsketen ten minste 1 ondernemer goederen of diensten mét btw verkoopt, maar deze btw niet aan de autoriteiten afdraagt. De ondernemer houdt de ontvangen btw zelf.

Btw-(carrousel)fraude gaat vaak over verschillende EU-landen heen. De handelsketens kunnen ingewikkeld in elkaar steken. Bij btw-carrouselfraude zijn altijd meer bedrijven betrokken (minstens 3) waarbij minimaal 1 bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt.

In de strijd tegen btw-fraude hebben lidstaten de mogelijkheid om bij een intracommunautaire levering het recht op aftrek van voorbelasting te weigeren. Ook mogen zij de vrijstelling (lees: de toepassing van het nultarief) of de teruggaaf van btw weigeren. Dit blijkt onder andere uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU.

Ontwikkelingen

De Europese Commissie heeft in oktober 2017 een zeer ingrijpende hervorming van het Europese btw-systeem voorgesteld. De bedoeling is dat de nieuwe regeling vanaf het jaar 2022 gaat gelden. De belangrijkste beoogde wijziging is dat in het geval van een grensoverschrijdende transactie binnen de Europese Unie, de leverancier de btw bij zijn afnemer in rekening zal brengen tegen het tarief van de lidstaat van bestemming van de goederen.

Lees hier het artikel op de website van Kluwer Navigator.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie