nl-NLen-GB

Toezichthouder BFT moet niet bij anderen uithuilen

Auteur(s): B.J.G.L. Jaeger

Bekijk PDF

Sinds 1 juni 2003 zijn ook advocaten verplicht om bij te dragen aan de geïntensiveerde strijd tegen witwassen door cliënten te identificeren en ongebruikelijkheden te melden bij bepaalde transacties van voornamelijk financiële aard of op het gebied van onroerend goed.
Op de naleving van deze verplichtingen houdt het BFT (Bureau Financieel Toezicht) toezicht. Op 11 september 2009 bevestigde de hoogste tuchtrechter van de advocatuur het recht van advocaten om zich ten opzichte van het BFT te beroepen op hun geheimhoudingsrecht en te weigeren vertrouwelijke informatie te openbaren.
De verplichting te identificeren en te melden komt vanuit Europa. Bij de vormgeving van de regelgeving is het botsen van geheimhouding en toezicht onderkend. Bovendien is er een vrijstelling opgenomen van de verplichtingen indien (onder meer) de werkzaamheden procesgerelateerd zijn. In onze rechtsstaat zijn enkele basale rechten verankerd, waaronder het recht op een eerlijke behandeling bij procederen.
In het verlengde van dit recht op een eerlijke behandeling ligt het recht van elke burger om kennis te vergaren over zijn rechten en plichten door zich daarover (in vertrouwen) te laten adviseren. De waarborging van dat vertrouwen ligt in de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat.
Ook volgens vaste jurisprudentie van 'ons' Europees Hof te Straatsburg is een advocaat niet in staat om zijn taken van advisering, verdediging en vertegenwoordiging van zijn cliënt naar behoren te verrichten indien hij verplicht is aan de overheid cliënt gerelateerde vertrouwelijke informatie te verstrekken. Het hoog houden en respecteren van dit soort basale en fundamentele (mensen)rechten zou evident moeten zijn voor een ieder die onze rechtsstaat een warm hart toe draagt.
In het FD van 16 september 2009 beklaagde de directeur van het BFT, de heer Folkert Winkel, zich over de uitspraak van de tuchtrechter en riep de wetgever op hem verdergaande bevoegdheden toe te kennen omdat op deze wijze de controle op witwassen faalt. Enigszins een déjà vu omdat de heer Winkel zich in het FD van 29 november 2007 op nagenoeg identieke wijze uitliet, direct nadat hij van de hoogste tuchtrechter in het notariaat ook de kous op de kop had gekregen.
Nog afgezien van de constatering dat door de Europeesrechtelijke verankering van de geheimhouding van de advocaat de Nederlandse wetgever hem weinig uitkomst kan bieden, zou het BFT er ook verder goed aan doen niet bij anderen uit te huilen wanneer het procedures verliest, maar bij zichzelf te rade gaan.
Het BFT moet zijn bevoegdheden gaan aanwenden waar ze voor zijn: controleren bij dienstverleners zonder vertrouwensfunctie die actief zijn bij transacties van voornamelijk financiële aard of op het gebied van onroerend goed. Binnen vallen bij, en ten strijde trekken tegen, een bij uitstek advocatuurlijk proceskantoor geeft blijk van onvoldoende inzicht in de gegeven taakstelling.
B.J.G.L. Jaeger is als fiscaal advocaat werkzaam bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
Toezichthouder BFT moet niet bij anderen uithuilen 24 september 2009 | Het Financieele
Dagblad
Door: Jaeger, L. Ludwijn Jaeger
Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad
Gerelateerde artikelen
Toezichthouder BFT moet niet bij anderen uithuilen - Het Financieele DagbladPage 1 of 2
http://www.fd.nl/artikel/13263202/toezichthouder-bft-moet-niet-anderen-uithuilen?pri...24-9-2009

25-08-09 Homburg en Bartels leggen over en weer beslag 25-08-09 IASB trekt pensioeneis gelijk
25-08-09 Enige tijd pas op de plaats
25-08-09 Hoger salaris ziekenhuis bij zwak toezicht
Metadata
Het Financieele Dagblad, donderdag 24 september 2009 Recht & Belastingen (pag. 9)
Jaeger, L.
Katern/Bijlage Pagina Auteur(s)
Trefwoorden
advocaten; toezicht; waakhonden
REACTIES 0 van 0
Toezichthouder BFT moet niet bij anderen uithuilen - Het Financieele DagbladPage 2 of 2
http://www.fd.nl/artikel/13263202/toezichthouder-bft-moet-niet-anderen-uithuilen?pri...24-9-2009Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie