nl-NLen-GB

Immateriële schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn II

Gepubliceerd in: NTFR 2015/849
Datum: 19-12-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/850 Immateriële schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn II
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch19december2014,nr.14/00083 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch05februari2015,nr.14/00088
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
2013Brondocument niet-ontvankelijk
EVRM-art. 6 Awb-art. 8:73
Auteur
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2014:5413
Samenvatting
De rechtbank heeft,wegens overschrijding vande redelijke termijn,(slechts) de Staattotvergoeding vanimmateriële schade
veroordeeld.De inspecteur heefthoger beroep ingesteld tegende uitspraak vande rechtbank;de Staatechter niet.De inspecteur heeft derhalve geenbelang bijzijnhoger beroep.Hethofverklaarthethoger beroep vande inspecteur daarom niet-ontvankelijk.
(Hoger beroep niet-ontvankelijk.)
Commentaar
Zie mijncommentaar elders indeze editie bijHofDenBosch19 december 2014,nrs.14/00067 t/m 14/00082,NTFR2015/849.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-850 Datum:25-4-2016 13:04:04
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie