nl-NLen-GB

Redelijke termijn na terugwijzing naar inspecteur bedraagt twee jaar voor bezwaar en beroep

Gepubliceerd in: NTFR
Datum: 20-06-2019
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Redelijke termijn na terugwijzing naar inspecteur bedraagt twee jaar voor bezwaar en beroep


Instantie                     Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15-02-2019 nr. 17/00834
Zaaknummer(s)          17/00834
Datum uitspraak         15-02-2019
Belastingjaar/tijdvak 2008-2010
Trefwoorden               overschrijding, twee fasen, volle omvang
Rubriek                       Formeel belastingrecht
Wetsartikelen              Awb - art. 8:73
ECLI                            ECLI:NL:GHSHE:2019:550
Brondocumenten        Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 februari 2019, nr. 17/00834
Formele relaties          Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2017:7048, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Auteur                         Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
NTFR                           2019/1570
Datum publicatie         20-06-2019
NTFR


Samenvatting

De zaak is in een eerder stadium door het hof teruggewezen naar de inspecteur, die het bezwaar van belanghebbende ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. Nadat de inspecteur opnieuw uitspraak op bezwaar heeft gedaan, is belanghebbende in beroep en daarna in hoger beroep gegaan. In geschil is of de redelijke termijn na terugwijzing is overschreden. Het hof stelt vast dat in de door de Hoge Raad gewezen rechtspraak de voorliggende vraag nog niet is beantwoord. Moet voor de duur van de termijn worden aangesloten bij de termijn van een jaar die de Hoge Raad hanteert voor de behandeling van een zaak na verwijzing naar een hof/rechtbank, of bij de termijn van twee jaren die de Hoge Raad als uitgangspunt neemt voor de behandeling van het bezwaar en beroep? Het hof kent bij de beoordeling doorslaggevend belang toe aan de omstandigheid dat bij
terugwijzing in de meeste gevallen het geschil weer in volle omvang voorligt, en is dan ook van oordeel dat na terugwijzing in beginsel dient te worden uitgegaan van een termijn van twee jaren voor de behandeling van het bewaar en beroep. De redelijke termijn is dan in het onderhavige geval niet overschreden.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

In deze uitspraak en in de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 12 april 2019 (NTFR 2019/1571) speelt de vraag of de redelijke termijn voor een procedure wordt verlengd als de zaak wordt teruggewezen naar de bezwaarfase. Ik verwijs naar mijn commentaar bij die rechtbankuitspraak.

[1]Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma is verbonden aan Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.

Datum: 15-8-2019

Bron: https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2019-1570

Copyright - Sdu - Alle rechten voorbehouden.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie