nl-NLen-GB

Specialisaties

 • Belastingcontrole

  De fiscus komt langs, wat nu? Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een controle van de Belastingdienst De Belastingdienst controleert op verschillende manieren. Zo kan de inspecteur een boekenonderzoek...
  lees verder
 • Bestuurders aansprakelijkheid

  Als (ex-)bestuurder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde (belasting)schulden van de onderneming: van een BV, als vennoot van een VOF of als maat van een maatschap Dit gaat vaak om grote bedragen, en dus kunnen de gevolgen groot zijn. De Belastingdienst heeft...
  lees verder
 • Fiscaal strafrecht (FIOD)

  De ongekend grote gevolgen van belastingfraude! Bij een vermoeden van belastingfraude kunt u strafrechtelijk worden vervolgd De FIOD doet het opsporingsonderzoek. Mogelijk krijgt u een boete, een strafbeschikking of - in het...
  lees verder
 • Cryptocurrency

  Cryptocurrency en (fiscale) strafzaken Virtuele valuta zoals bitcoin vallen (vooralsnog) buiten de reikwijdte van de Wet op het Financieel toezicht en worden niet aangemerkt als een wettig betaalmiddel Dit betekent dat toezichthouders zoals de DNB en de AFM consumenten slechts kunnen waarschuwen om...
  lees verder
 • BTW-carrouselfraude

  Een veel voorkomende vorm van fraude is de zogenoemde btw-carrouselfraude Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer lopen de lidstaten van de Europese Unie...
  lees verder
 • Inkeer (buitenlands vermogen)

  Heeft u buitenlandse inkomsten, vermogen of een buitenlandse erfenis niet of onvolledig opgegeven aan de Belastingdienst? Dan wordt dit gezien als een misdrijf De Belastingdienst doet er alles aan om verzwegen buitenlandse vermogens op te sporen. Samen met 95...
  lees verder
 • Douane (UTB en strafzaken)

  Uitnodiging tot betaling ontvangen De douane kan zich formeel opstellen en procedures zijn daardoor nagenoeg onvermijdelijk Als fiscale advocaat staan wij u bij als u een of meerdere Uitnodiging tot betalingen (UTB) voor...
  lees verder
 • Bezwaar & beroep

  KLOPT DE BELASTINGAANSLAG? ZIJN DE REGELS NAGELEEFD? Als u het met een belastingaanslag niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst Als u het in de bezwaarfase vervolgens niet eens kunt worden met de inspecteur, dan heeft u het...
  lees verder
 • Invordering

  DE VELE WAPENS VAN DE FISCUS Wanneer een belastingaanslag kan worden opgelegd en onder welke voorwaarden de Belastingdienst het nakomen van fiscale verplichtingen kan afdwingen, wordt grotendeels geregeld door het belastingrecht De incassokant is geregeld in de Invorderingswet. Het kan ook voorkomen dat de fiscus – of u...
  lees verder
 • Civiele procedures

  Verzet, beslag & kort geding  Wanneer u te maken heeft met de fiscus gelden in principe de regels van het belastingrecht en komt u in een rechtszaak bij de fiscale (bestuurs)rechter Soms komt toch de civiele rechter -  ook wel burgerlijke rechter genoemd - om de hoek kijken...
  lees verder
 • Fiscale boetes

  HET BOETERECHT: COMPLEX EN VOL RISICO'S Als de inspecteur de aangifte corrigeert kan hij naast de belastingaanslag een fiscale boete opleggen Daarnaast kan een fiscale boete aan de orde komen als niet is voldaan aan één of meer...
  lees verder
 • Faillissementsfraude

  FAILLISSEMENTSFRAUDE: GROTE IMPACT Een faillissement heeft in de regel een grote impact Niet in de laatste plaats voor de gefailleerde die tekst en uitleg dient te geven aan de curator....
  lees verder
 • Fiscale procedures (formeel)

  Regels, regels, regels .. Het formele belastingrecht bestaat uit regels over hoe een belastingschuld wordt vastgesteld en...
  lees verder
 • Informatiebeschikking

  Als de inspecteur van de Belastingdienst u verzoekt informatie te verstrekken of documenten te overleggen, en u niet gelijk aan dit verzoek voldoet, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen In de informatiebeschikking staat welke informatie van u wordt verlangd. Een informatiebeschikking...
  lees verder
 • Ontnemingsmaatregelen ('Pluk ze')

  RAAKT U ALLES KWIJT? Onder andere op grond van de zogeheten 'Pluk ze'-wetgeving kan vermogen waarvan justitie meent dat dit ‘criminele winsten’ zijn, worden afgepakt Komt u daarmee in aanraking? Dan kan de hulp van een fiscaal strafrechtadvocaat van...
  lees verder
 • Internationale problemen (arbitrage/MAP)

  Internationale geschillen, arbitrages en de ‘mutual agreement procedure’ Internationale geschillen De vraag of door ondernemingen met een internationale structuur voldoende belasting wordt betaald heeft volop de aandacht Niet alleen nationaal, zoals bijvoorbeeld in december 2016 werd benadrukt met de installatie van de...
  lees verder
 • Mediation

  De belastingdienst en de rechterlijke macht organiseren steeds vaker mediation Vanaf 2005 wordt mediation ingezet met als doel een geschil in onderling overleg tussen partijen op...
  lees verder

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie