nl-NLen-GB

douane procedures

1.    Douane procedures

De ervaring leert dat de douane zich formeel kan opstellen. Procedures in het douanerecht zijn voor cliënten daardoor nagenoeg onvermijdelijk. Wij houden ons niet bezig met douaneplanning, waarbij de compliance last wordt geoptimaliseerd. Wel kunnen wij u als fiscale advocaat bijstaan op het moment dat u wordt geconfronteerd met een (of meerdere) UTB’s (Uitnodiging tot betalingen) voor douanerechten en boetes. Een UTB is een ‘aanslag’ met het te betalen bedrag aan douanerechten. Het is mogelijk om deze aanslag te betwisten door in bezwaar te komen (en zo nodig kan later beroep worden aangetekend). Daarnaast is het van belang om tijdig een afzonderlijk verzoek om uitstel van betaling te doen of het bezwaarschrift aan te merken als een verzoek om uitstel van betaling. Het bestreden bedrag en de berekening van dat bedrag moet hierbij nadrukkelijk worden vermeld. Tot slot is het van belang op te merken dat u dient te worden gehoord voordat een beschikking wordt genomen. Indien het recht om te worden gehoord is geschonden, kan dit een verweer zijn om de rechtsgeldigheid van de beschikking aan te tasten. Bent u het niet eens met een beslissing van de Douane? Zorg dan dat u tijdig contact met ons opneemt en houdt hierbij rekening met de bezwaartermijn. De brief/ uitnodiging tot betaling bevat een dagtekening die geldt als dagtekening van de vaststelling tot uitnodiging van betaling. U moet binnen zes weken na deze datum bezwaar maken indien u de UTB wilt betwisten. 

Neem contact op want deskundige bijstand is essentieel:  

  • Ontvangt u een mededeling met het voornemen tot het vaststellen van een UTB’s (uitnodiging tot betaling) voor douanerechten?
  • Of worden er één of meerdere UTB’s uitgereikt en boeten opgelegd? Bent u het daar niet mee eens?
  • Klik dan hier om contact met ons op te nemen, of bel ons op 020 676 0481.

Gerelateerd:

  • Handleiding controle Belastingdienst (tevens raadpleegbaar bij een controle door de douane naar de naleving van de in de vergunningen vermelde voorwaarden en de juistheid en of volledigheid van de aangiften)

Neem contact op met onze specialisten

Douanezaken

2.     Douanestrafzaken

Wij staan u verder graag bij in douanestrafzaken. Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst/Douane ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek een controle dossier aan de FIOD verstrekt. Tijdens dit onderzoek kan de FIOD in het kader van het strafrechtelijk onderzoek dwangmiddelen toepassen tegen een verdachte. Tijdens de verhoren bent u niet verplicht te antwoorden op vragen over uw betrokkenheid bij een strafbaar feit. Zie hiervoor ook onze verhoortips voor verdachten. Het komt vaak voor dat een cliënt strafrechtelijk wordt vervolgd, waarbij rechtspersonen en de feitelijke leiddinggevers verdacht worden van strafbare feiten waardoor te weinig of geen rechten bij invoer worden geheven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzettelijk uitslaan van douanegoederen uit een douane-entrepot, zonder dat daarvoor de vereiste douaneaangiften zijn gedaan of andere gevallen zoals het niet aangeven van het juiste oorsprong land waardoor de juistheid en volledigheid van de douaneaangiften ter discussie staat. De gevolgen van douanefraude moeten niet worden onderschat. Mogelijk krijgt u een boete, een strafbeschikking of – in het ergste geval – een gevangenisstraf. Zelfs wanneer u slechts een strafbeschikking krijgt opgelegd, leidt dat tot een aantekening van uw justitiële documentatie (‘een strafblad’). Daarom is het van belang dat u een gespecialiseerde advocaat heeft met kennis van het strafrecht en het douanerecht.

Neem contact op want deskundige bijstand is essentieel:  

  • Wordt u aangehouden door de FIOD of bent u uitgenodigd voor een verhoor?
  • Of wenst u bijstand in een douanestrafzaak?  
  • Klik dan hier om contact met ons op te nemen, of bel ons op 020 676 0481.

Gerelateerd:

 

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie