Specialismen

  

Jaeger Advocaten-belastingkundigen: procederen over belastingen

Ons kantoor is gespecialiseerd in het voeren van procedures over belastingen. Fiscale advocatuur dus en verder niets. Geen belastingadvies, alleen juridische procedures in al hun variatie: bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het belastingrecht. Zij helpen hun cliënten bij problemen met belastingheffing, invorderingfiscale boetes en fiscaal strafrecht, de zogenaamde FIOD-zaken. Zie de blokken hieronder voor een volledige opsomming van onze specialisaties.


Specialisme
  • Belastingcontrole

    Belastingcontrole Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een controle van de Belastingdienst De Belastingdienst controleert op verschillende manieren. Zo kan de inspecteur een boekenonderzoek...
    lees verder
  • Bestuurdersaansprakelijkheid

    BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Als (ex-)bestuurder van een BV, als vennoot van een VOF of als maat van een maatschap kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde (belasting)schulden van de onderneming Dit gaat vaak om grote bedragen, en dus kunnen de gevolgen groot zijn. De Belastingdienst heeft...
    lees verder
  • Bezwaar & beroep

    KLOPT DE AANSLAG? ZIJN DE REGELS NAGELEEFD? Als u het met een belastingaanslag niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst Als u het in de bezwaarfase vervolgens niet eens kunt worden met de inspecteur, dan heeft u het...
    lees verder
  • BTW (Carrousel)fraude

    Een veel voorkomende vorm van fraude is de zogenoemde btw (carrousel)fraude Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer lopen de lidstaten van de Europese Unie...
    lees verder
  • Civiele procedures

    Verzet, beslag & kort geding  Wanneer u te maken heeft met de fiscus gelden in principe de regels van het belastingrecht en komt u in een rechtszaak bij de fiscale (bestuurs)rechter Soms komt toch de civiele rechter -  ook wel burgerlijke rechter genoemd - om de hoek kijken...
    lees verder
  • Cryptocurrency

    Cryptocurrency en (fiscale) strafzaken Virtuele valuta zoals bitcoin vallen (vooralsnog) buiten de reikwijdte van de Wet op het Financieel toezicht en worden niet aangemerkt als een wettig betaalmiddel Dit betekent dat toezichthouders zoals de DNB en de AFM consumenten slechts kunnen waarschuwen om...
    lees verder
  • Douanezaken

    1    Douane procedures De ervaring leert dat de douane zich formeel kan opstellen....
    lees verder
  • Faillissementsfraude

    FAILLISSEMENTSFRAUDE: GROTE IMPACT Een faillissement heeft in de regel een grote impact Niet in de laatste plaats voor de gefailleerde die tekst en uitleg dient te geven aan de curator....
    lees verder
  • Fiscale boetes

    HET BOETERECHT: COMPLEX EN VOL RISICO'S Als de inspecteur de aangifte corrigeert kan hij naast de belastingaanslag een fiscale boete opleggen Daarnaast kan een fiscale boete aan de orde komen als niet is voldaan aan één of meer...
    lees verder
  • Fiscale procedures (formeel)

    Regels, regels, regels .. Het formele belastingrecht bestaat uit regels over hoe een belastingschuld wordt vastgesteld en...
    lees verder
  • Fiscaal strafrecht (FIOD)

    Strafrecht in belastingzaken: grote gevolgen Bij een vermoeden van belastingfraude kunt u strafrechtelijk worden vervolgd De FIOD doet het opsporingsonderzoek. Mogelijk krijgt u een boete, een strafbeschikking of - in het...
    lees verder
  • Informatiebeschikking

    Als de inspecteur van de Belastingdienst u verzoekt informatie te verstrekken of documenten te overleggen, en u niet gelijk aan dit verzoek voldoet, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen In de informatiebeschikking staat welke informatie van u wordt verlangd. Een informatiebeschikking...
    lees verder
  • ('pluk-ze ')Inkeer

    Actueel Nieuwsberichten over het onderwerp inkeer vindt u onder aan deze pagina Daar leest u meer over de volgende onderwerpen: Nieuw zwartspaardersbeleid openbaar...
    lees verder
  • Internationale arbitrage + MAP

    Internationale geschillen, arbitrages en de ‘mutual agreement procedure’ (MAP) Internationale geschillen De vraag of door ondernemingen met een internationale structuur voldoende belasting wordt betaald heeft volop de aandacht Niet alleen nationaal, zoals bijvoorbeeld in december 2016 werd benadrukt met de installatie van de...
    lees verder
  • Invordering

    DE VELE WAPENS VAN DE FISCUS Wanneer een belastingaanslag kan worden opgelegd en onder welke voorwaarden de Belastingdienst het nakomen van fiscale verplichtingen kan afdwingen, wordt grotendeels geregeld door het belastingrecht De incassokant is geregeld in de Invorderingswet. Het kan ook voorkomen dat de fiscus – of u...
    lees verder
  • Ontnemingsmaatregelen

    RAAKT U ALLES KWIJT? Onder andere op grond van de zogeheten 'Pluk ze'-wetgeving kan vermogen waarvan justitie meent dat dit ‘criminele winsten’ zijn, worden afgepakt Komt u daarmee in aanraking? Dan kan de hulp van een fiscaal strafrechtadvocaat van...
    lees verder
  • Publicaties

    Hieronder vindt u artikelen die onze advocaten hebben gepubliceerd Zij zijn deskundigen in hun vakgebied, ook erkend door vakgenoten. Hun publicaties verschijnen in...
    lees verder
  • Wat doen wij niet?

    BELASTINGADVIES De advocaten van Jaeger zijn geen belastingadviseurs Wij houden ons alleen bezig met het voeren van procedures. TOEVOEGING In principe verrichten wij...
    lees verder

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie