Persoonlijk aansprakelijk als bestuurder

  

Als (ex-)bestuurder van een BV kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor de niet betaalde loon- en omzetbelastingschulden van de onderneming. Dit gaat vaak om grote bedragen, en dus kunnen de gevolgen voor uw als (ex-)bestuurder groot zijn.

Wanneer aansprakelijk?

U kunt persoonlijk aansprakelijk gehouden worden als de niet-betaling door de BV is te wijten aan uw kennelijk onbehoorlijk bestuur. Volgens de Hoge Raad is van kennelijk onbehoorlijk bestuur slechts sprake, indien geen redelijk denkend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) op de betreffende wijze gehandeld zou hebben. Dit duidt op een zware bewijslast voor de Belastingdienst.

Melding betalingsonmacht

Om het de Belastingdienst makkelijker te maken om belasting te verhalen op (ex-)bestuurders, heeft de wetgever de systematiek van de ‘melding betalingsonmacht’ ingevoerd. Indien u niet binnen 14 dagen aan de Belastingdienst meldt dat de BV zijn belastingschuld niet kan betalen, dan treedt het wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur in. Er wordt dan vermoed dat het niet betalen van belasting door de BV, aan u te wijten is, waardoor u persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Hoe kan een fiscaal advocaat u helpen?

Indien u als (ex-)bestuurder niet of niet-tijdig een melding betalingsonmacht heeft gedaan, dan wordt verondersteld dat de niet-betaling van de belastingschuld  door de BV aan uw kennelijk onbehoorlijk bestuur te wijten is. U wordt niet altijd toegelaten tot het weerleggen van dit wettelijk vermoeden. Omdat de gevolgen van een persoonlijke aansprakelijkheid voor u groot zijn, is het belangrijk om tijdig deskundige hulp in te schakelen. De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in procedures over belastingen en hebben al veel (ex-)bestuurders bijgestaan in hun procedure over fiscale aansprakelijkstelling.


Bestuurdersaansprakelijkheid

Neem contact op met onze specialisten

Neem contact op

Bent u persoonlijk aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Gerelateerd -      

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op