Civiele procedures

  

Verzet, beslag & kort geding 

Wanneer u te maken heeft met de fiscus gelden in principe de regels van het belastingrecht en komt u in een rechtszaak bij de fiscale (bestuurs)rechter. Soms komt toch de civiele rechter -  ook wel burgerlijke rechter genoemd - om de hoek kijken doordat de fiscus – of u – gebruik maakt van civielrechtelijke middelen: rechten en plichten die gelden tussen burgers onderling.

Wanneer u het bijvoorbeeld niet eens bent met de invordering van uw belastingschuld door beslaglegging en (dreigende) verkoop daarvan, dan kunt u hiertegen een civiele verzetprocedure starten.

Als de fiscus informatie van u wil die u niet wilt of kunt geven, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen. Het komt ook voor dat hij u via de civiele rechter in een zogenoemd kort geding wil dwingen om die informatie te geven. Bijvoorbeeld omdat de fiscus denkt dat u een verzwegen buitenlandse bankrekening (eventueel met een creditcard) heeft. Hierbij loopt u het risico dat u het gevraagde bewijs moet aanleveren, maar ook dat dit bewijs tegen u wordt gebruikt voor het opleggen van een boete of in een strafzaak. Het is dan noodzaak om in de civiele procedure ervoor te zorgen dat u voldoende waarborgen krijgt, zodat het bewijs niet tegen u kan worden gebruikt .

Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger helpen u bij procedures over:

  • de vraag of u bepaalde documenten verplicht bent af te geven aan de Belastingdienst (civiel kort geding)
  • de vraag of onterecht beslag is gelegd op uw bankrekening of onroerende zaak.
  • de versnelde invordering (het invorderen van belasting of premie zonder de procedure over de hoogte daarvan af te wachten)
  • de dwanginvordering (verzet)

Neem contact op

Wilt u informatie over hoe wij u hiermee kunnen helpen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.


Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op