Deskundige hulp bij faillissementsfraude

  

FAILLISSEMENTSFRAUDE: GROTE IMPACT

Een faillissement heeft in de regel een grote impact. Niet in de laatste plaats voor de gefailleerde die tekst en uitleg dient te geven aan de curator. Op het moment het vermoeden bestaat dat voorafgaand aan, tijdens of na het uitspreken van het faillissement schuldeisers zijn benadeeld of niet (volledig) is voldaan aan administratieve verplichtingen of de curator niet volledig (actief) wordt geïnformeerd, kan een verdenking ontstaan voor faillissementsfraude. In een dergelijk geval kan een strafrechtelijke procedure worden opgestart. Niet alleen tegen de gefailleerde, mogelijk ook voor andere betrokkenen (zoals adviseurs) bij het faillissement. Zeker de laatste jaren geeft opsporend Nederland meer voorrang aan fraudebestrijding bij faillissementen. In de regel doet de FIOD het opsporingsonderzoek. Mogelijk krijgt u een boete, een strafbeschikking of - in het ergste geval - een gevangenisstraf. Zelfs wanneer u slechts een strafbeschikking krijgt opgelegd, leidt dat tot een aantekening van uw justitiële documentatie (‘een strafblad’).

DESKUNDIGE HULP

Bij een opsporingsonderzoek naar faillissementsfraude is het van groot belang direct een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. Als u dat niet doet, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Met onze hulp vermindert u de risico's en vergroot u de kans op een goede afloop.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Een advocaat van Jaeger staat u al bij vanaf de eerste fase van de vervolging: tijdens het onderzoek door de curator of later door de opsporingsinstantie,bij het afleggen van verklaringen (lees ook onze Verhoortips verdachten), bij voorlopige hechtenis en andere dwangmaatregelen. Wij stemmen met u af of, en zo ja in hoeverre u dient te voldoen aan uw informatieverplichting tegen de curator. Zo nodig nuanceren de bevindingen uit het opsporingsonderzoek (die vaak de neiging hebben eenzijdig te zijn), brengen in samenspraak met u indien mogelijk ‘tegenbewijs’ aan en onderhandelen over de wijze van afdoening. Daarnaast voert uw gespecialieerde advocaat zo nodig overleg met een belastingkundige advocaat (fiscalist) binnen kantoor over vaak parallel lopende fiscale procedures. Als het tot een zitting komt, dan staan wij aan uw zijde. Zo nodig procederen wij door tot in hoogste instantie.

 


Faillissementsfraude

Neem contact op met onze specialisten

 

INFORMATIE?

Wilt u informatie over hoe wij u kunnen helpen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Gerelateerd

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op