Meer info over fiscaal recht

  
"Het belastingrecht heeft veel facetten. Of het nu gaat om welk bedrag u aan de belastingdienst moet betalen of de vraag of de fiscus alle regels heeft nageleefd, de advocaten van Jaeger weten er alles van. "

Het belastingrecht heeft veel facetten. Of het nu gaat om welk bedrag u aan de belastingdienst moet betalen of de vraag of de fiscus alle regels heeft nageleefd, de advocaten van Jaeger weten er alles van. Hebt u specifieke vragen of een probleem? Neem dan contact met ons op. Samen met u zoeken wij naar oplossingen. Wij geven u informatie, onderhandelen met instanties en voeren procedures. Wij behartigen uw belangen en vechten voor een gunstige uitkomst.

Fiscaal recht

Onder de term fiscaal recht of belastingrecht verstaan we het geheel aan regels over de heffing en invordering van belastingen.

Belastingrecht kan worden onderverdeeld in materieel belastingrecht (is de aanslag juist?) en formeel belastingrecht (is een aanslag correct vastgesteld en geïncasseerd?). De advocaten-belastingkundigen van Jaeger zijn op beide gebieden experts.

Materieel belastingrecht

Materieel belastingrecht bestaat uit regels die bepalen hoeveel belasting is verschuldigd. Denk daarbij aan de wetten inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzet- en loonbelasting, alsmede uitvoeringsregelingen en besluiten daarover. Uit deze wetten volgt wie de belastingplichtige is, waarover belasting moet worden betaald en tegen welk tarief. De vraag of een opgelegde aanslag inhoudelijk juist is, behoort tot het materieel belastingrecht.


Formeel belastingrecht

Het formeel belastingrecht bestaat uit regels over hoe een belastingschuld wordt vastgesteld en over het incasseren. Denk aan het procesrecht, zoals regels over bezwaar, beroep en cassatie. Zij bepalen de bevoegdheden van de belastingdienst, maar ook hoe een aangifte moet worden gedaan en aan welke eisen een administratie moet voldoen. En ten slotte zijn er de regels over de invordering.

Ook ongeschreven regels zijn onderdeel van het formeel belastingrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om algemene rechtsbeginselen zoals het vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel.

Kortom: het formeel belastingrecht is bedoeld om de heffing en invordering van belastingschulden in goede banen te leiden.

  • Publicaties

    Hieronder vindt u artikelen die onze advocaten hebben gepubliceerd Zij zijn deskundigen in hun vakgebied, ook erkend door vakgenoten. Hun publicaties verschijnen in...
    lees verder

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op