Thijs Droog

“Realist met een heldere en scherpe visie”

Mr. T.J. (Thijs) Droog studeerde Fiscaal Recht aan Leiden University en heeft gedurende zijn fiscale master gestudeerd aan de University of California Hastings College of the Law te San Francisco. Thijs schreef zijn thesis over
btw-carrouselfraude, waarbij hij heeft onderzocht of het weigeren van
btw-rechten in een btw-(carrousel)fraudesituatie dient te worden gekwalificeerd als een straf in de zin van artikel 7 EVRM.

Eerder werkte Thijs voor Hertoghs advocaten, waar hij veel ervaring heeft opgedaan in zaken met betrekking tot buitenlands vermogen en aanverwante fiscale kwesties. Tevens heeft hij ervaring opgedaan in de fiscale adviespraktijk en nam hij deel aan het Top Master programma bij een big four kantoor.

Ask Thijs Droog a question