Victor Langenburg

“Toegankelijke en geestdriftige doorzetter”

Mr. V.C. (Victor) Langenburg (1992) heeft aan de Universiteit van Amsterdam zowel de Master Fiscaal Recht (2018) en de Master Strafrecht (2018) met goed gevolg afgerond. Victor heeft bewust gekozen voor deze twee studies, welke perfect aansluiten bij de fiscale procespraktijk van Jaeger Advocaten-belastingkundigen.

Tijdens zijn studie heeft Victor als griffier gewerkt bij het Gerechtshof Amsterdam en heeft hij tevens stage gelopen bij verschillende advocatenkantoren. Victor behandelt binnen kantoor zowel ‘fraudezaken’ (o.m. fiscaal strafrecht, witwassen, valsheid in geschrift) als zaken die betrekking hebben op formeel belastingrecht.

Ask Victor Langenburg a question