nl-NLen-GB

Nick van den Hoek

"Efficiënt en kordaat"

Mr. N. (Nick) van den Hoek (1989) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft daar het exclusieve Honours College succesvol doorlopen. Door verschillende uitwisselingsprogramma's met onder andere Turkije en de Verenigde Staten maakte hij kennis met een breed scala aan fiscale vakgebieden. Naast een stage bij de Hoge Raad heeft Nick ook ervaring opgedaan bij een Zuidaskantoor. In 2016 maakte hij heel bewust de overstap naar Jaeger, dat zich exclusief richt op de fiscale advocatuur.

Binnen Jaeger houdt Nick zich, samen met zijn kantoorgenoten, met name bezig met het formeel belastingrecht (de regels waaraan de fiscus moet voldoen bij het vaststellen en incasseren van een belastingschuld) en het fiscaal strafrecht.

Nevenactiviteiten/lidmaatschappen
Nick van den Hoek
Een cliënt over Nick:

“Ik lag in de clinch met de Belastingdienst en dat dreigde enorm uit de hand te lopen. Door alle commotie kwam ik aan zaken doen nog nauwelijks toe. De advocaten van Jaeger dwongen de Belastingdienst via een procedure een stap terug te doen. Nick van den Hoek reageerde efficiënt en kordaat. Zo kon een verdere escalatie worden voorkomen. De rust is terug. Ik kan mij weer bezig houden met mijn bedrijf.”

Blog berichten van Nick van den Hoek

In beroep bij de belastingrechter22 oktober 2020
Tegen de meeste besluiten van de Belastingdienst staat bezwaar en beroep open. De hoofdregel is dat u eerst bezwaar moet maken voordat de weg naar de rechter openstaat. Tegen een ongunstige uitspraak...
Bekijk bericht
Omkering en verzwaring van de fiscale bewijslast: alle hoop is niet verloren13 augustus 2020
Dit blog staat in het teken van de omkering en verzwaring van de bewijslast in fiscale procedures. Daarmee kunt u te maken krijgen als u verzoeken om informatie van de inspecteur niet (voldoende)...
Bekijk bericht
Bezwaar maken: hier moet je op letten 3 maart 2020
Voordat een belastingzaak aan de rechter kan worden voorgelegd moet eerst bezwaar worden gemaakt tegen het besluit waar onenigheid over bestaat. In de bezwaarprocedure wordt het bestreden besluit...
Bekijk bericht

artikelen van Nick van den Hoek

Van dergelijke consultatievoorstellen wil men verschoond blijven19 oktober 2020
In deze bijdrage wordt ingegaan op het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht dat ter (internet)consultatie is aangeboden.
Lees meer »
Wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht - Een drempel tegen onnodig of onzorgvuldig procederen door de overheid30 juni 2020
De keuze om de verhoging voor de vergoedingen voor professionele bijstand met 40% niet te laten gelden voor bezwaar en administratief beroep lijkt de auteur niet juist omdat het geconstateerde risico...
Lees meer »
Is de tijd rijp voor blauwe hesjes? 1 juni 2019
Tijdens het schrijven van deze opinie werd bekend dat de verhoging van de rente op studieleningen van de baan is. De onderwijsminister trok het wetsvoorstel in nadat bleek dat er in de Eerste Kamer te...
Lees meer »

commentaren van Nick van den Hoek

Weigering gemachtigde i.v.m. stelselmatig grievend taalgebruik19 november 2020
In dit arrest geeft de Hoge Raad college over de toepassing van artikel 8:25 Awb, dat ziet op het vanwege ernstige bezwaren weigeren van een persoon als gemachtigde of bijstandsverlener in een...
Lees meer »
Uitnodiging na verstrijken aanslagtermijn leidt tot omkering bewijslast; Inbreng strafdossier in hoger beroep is tardief 8 oktober 2020
In deze uitspraak behandelt Hof Den Bosch tien formele stellingen in een langlopende woonplaatsdiscussie waarin de belanghebbende ook strafrechtelijk is onderzocht door de FIOD.
Lees meer »
Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad over weigeren van gemachtigde26 augustus 2020
Een gemachtigde maakt in de processtukken gebruik van beledigend, smadelijk, intimiderend en dreigend taalgebruik over ambtenaren van de Belastingdienst, rechters en rechterlijke colleges. Rechtbank...
Lees meer »

uitspraken van Nick van den Hoek

Stelling van inspecteur dat niet aan verplichtingen van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is voldaan hoort thuis in een procedure over een informatiebeschikking.
Een cliënt van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma en Nick van den Hoek heeft een boekenonderzoek gehad, waarna de inspecteur stelde dat er meer loon was uitbetaald dan was aangegeven in de aangiften loonheffingen. De inspecteur besluit hierop een naheffingsaanslag met boete op te leggen. De rechtbank is vervolgens van oordeel dat inspecteur er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er zwarte lonen zijn uitbetaald en vernietigt daarom de naheffingsaanslag, de rentebeschikking en de boete.
bekijk uitspraak
Belastingaanslagen niet ontvangen vanwege een onjuiste adressering die was te wijten aan een fout van de inspecteur
Een cliënt van Marloes Lammers en Nick van den Hoek heeft belastingaanslagen niet ontvangen vanwege een onjuiste adressering die was te wijten aan een fout van de inspecteur. De inspecteur was van mening dat aannemelijk is dat de aanslagen wel zijn ontvangen omdat het adres ‘vrijwel geheel’ klopt. Omdat kopieën van de aanslagen pas na het verstrijken van de navorderingstermijn zijn ontvangen, zijn de aanslagen te laat bekendgemaakt en heeft de rechtbank de aanslagen vernietigd.
bekijk uitspraak

Tweets van Nick van den Hoek

Nick van den Hoek
'Informatieplicht Belastingdienst versus zwijgrecht in een strafzaak', blog van Vanessa Huygen en Ilse Engwirda. Wa… https://t.co/OZltvdIqQu
Nick van den Hoek
`Handleiding beroepschrift belastingzaken’, mijn nieuwste blog. Over de (formele) eisen die worden gesteld aan een… https://t.co/TA3RtzuUTh
Nick van den Hoek
Blog van collega Woody Jansen: Geen uitnodiging, wel iets aan te geven: kan het niet-doen van aangifte leiden tot b… https://t.co/O8XVK77Ql6

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie