Handleiding controle Belastingdienst

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat een keer te maken met een controle van de Belastingdienst. Deze controle kan zijn gericht op zijn belastingplicht, maar ook op die van een derde (bijvoorbeeld zijn afnemer of leverancier). De Belastingdienst heeft meerdere mogelijkheden om bij een ondernemer een controle te houden. Zo kan de inspecteur een boekenonderzoek instellen, een bedrijfsbezoek houden of een waarneming ter plaatse. Wat zijn de rechten en plichten tijdens een controle van de Belastingdienst? Is hij verplicht mee te werken aan het vaststellen van zijn verwijtbaarheid? In de handleiding Controle door de Belastingdienst helpen wij u met al deze vraagstukken. U kunt de handleiding hiernaast downloaden als pdf. Mocht u naar aanleiding van dit stuk nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.