Tarieven

Vooraf helderheid

Over onze vergoeding maken wij met onze cliënten vooraf duidelijke afspraken. Soms vragen wij om een voorschot. Wij factureren periodiek en specificeren onze werkzaamheden. Zo worden verrassingen voorkomen.

Tarief en maatwerk

Meestal werken wij met een uurtarief. Dit ligt tussen € 130 en € 430. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, eventuele spoed en het financiële belang van de zaak.

In het uurtarief zijn niet inbegrepen kantoorkosten (administratie, telefoonkosten, porti e.d. hiervoor wordt 5% van het honorarium berekend) reiskosten buiten Amsterdam, gerechtskosten (zoals griffierechten, dagvaardings- en betekeningskosten) en bovenmatige kosten (veel fotokopieën, faxen en telefoongesprekken met het buitenland). Sommige werkzaamheden kunnen tegen een fixed fee worden verricht. Soms is een combinatie mogelijk van een (lager) uurtarief, aangevuld met een vergoeding als de zaak met succes wordt afgerond.

Gefinancierde rechtsbijstand

In principe verrichten wij geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. In fiscale zaken en toeslagzaken wordt niet snel door de overheid gefinancierde rechtsbijstand toegekend. De reden hiervoor is dat u ook zonder advocaat in bezwaar en in beroep kunt gaan. Voor inhoudelijk baanbrekende zaken binnen onze specialisaties (fiscaal en fiscaal strafrecht) maken wij in overleg een uitzondering.