Beroepsaansprakelijkheid

Jaeger Advocaten-belastingkundigen is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten aan een dergelijke verzekering stelt. De dekking van de verzekering per gebeurtenis is beperkt tot een bedrag van € 2.000.000. Ons kantoor hanteert een beperking van haar aansprakelijkheid tot het bedrag dat uit hoofde van de genoemde verzekering wordt uitbetaald, een en ander eveneens conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. De contactgegevens van de verzekeraar zijn: Beroepsaansprakelijkheid, Advocaat & Polis BA | CNA Insurance Company Ltd (tussenpersoon RisQwise-Rotterdam) | 
World Trade Centre | Strawinskylaan 703 | 1077 XX Amsterdam | Tel: +31 (0)20 57 37 272