Türkan Barut

“Een toppraktijk steunt op topondersteuners”

mr. T (Türkan) Barut (1974) is sinds januari 2006 werkzaam bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen. Zij coördineert ons secretariaat en staat als managementassistente onze kantoordirecteur en de partners terzijde.

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit. Niet alleen de deskundigheid van onze advocaten maar ook de manier waarop de organisatie van het kantoor draait, speelt daarbij een belangrijke rol. Ons secretariaat is de spil van de ondersteuning van de advocaten, die door die ondersteuning de beste kwaliteit kunnen leveren aan hun cliënten. 

Stel Türkan Barut een vraag