Jaeger in de media

Financieel Management: ‘Veel ondernemers aan de rand van (corona) schuldenafgrond’ -23 augustus 2021

Een schrijven van mr. Engwirda over de problemen met de NOW- regeling. Het aantal fraudezaken valt mee, maar het (deels) terugbetalen van noodsteun is wel een groot probleem: zestig procent van de bedrijven die NOW aanvroeg moet hun voorschot nu geheel of gedeeltelijk terug betalen. Ondernemers die ook belasting- en mogelijk andere schulden moeten terugbetalen staan aan de rand van een schuldenafgrond.

Financieel Dagblad: ‘Sommige belastingontduikers zijn blij als ze tegen de lamp lopen’ -29 juli 2021

reactie door Mr. Woody Jansen de Lannoy op het lezenwaardige artikel van Laurens Berentsen met Frans Krieken, de projectleider ‘Verhuld Vermogen’ van de Belastingdienst in het FD waarbij hij aangeeft dat het Belastingdienst zou sieren om niet iedere cryptobezitter als bewuste fraudeur te behandelen en bij het opleggen van de boetes daadwerkelijk ‘maatwerk’ te betrachten.

Amsterdams Balie Bulletin: Interview door mr. Nick van den Hoek met de advocaat van Bitonic over cryptocurrency, mr. Andries Doets – 21 april 2021

Bitonic heeft via de Rotterdamse voorzieningenrechter afgedwongen dat De Nederlandsche Bank (DNB) opnieuw beoordeelt of de cryptohandelaar voor elke transactie de identiteit en de woonplaats van de houder van een externe wallet moet verifiëren (ECLI:NL:RBROT:2021:2968). Nick van den Hoek stelt voor het ABB vijf vragen over cryptodiensten en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan Andries Doets, de advocaat van Bitonic.

Accountantweek: Versterking Jaeger Advocaten- 13 april 2021

Nadat ons team eerder al versterking kreeg van Niels Kolste heeft ook Thijs Droog de mooie overstap gemaakt naar Jaeger! Beide heren brengen een schat aan waardevolle kennis en vaardigheden voor ons praktijk mee. Lees hier meer over deze welkome uitbreiding van ons team.

Automotive Remarketing Talkshow – 18 maart 2021

Op 18 maart 2021 was mr. Van Dijk te gast bij de Automotive Remarketing Talkshow. Zij is onder andere ingegaan op de vraag welke voorzorgsmaatregelen ondernemingen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat ze onderdeel worden van btw-fraude. Handelt u met het buitenland en wilt u over dit onderwerp meer weten? Kijk haar presentatie hier terug, mr. Van Dijk haar presentatie start op minuut 4:30.

Financieel Dagblad: nieuws over inkeren – 20 augustus 2020

De Belastingdienst heeft op 11 augustus 2020 bekendgemaakt dat Zwitserland aanvullende informatie gaat delen over Nederlanders die een rekening aanhouden bij de UBS-bank. Hieruit kan worden opgemaakt dat de zoektocht van de Nederlandse fiscus naar zwartspaarders in het buitenland nog lang niet ten einde is. Eerder werden via Duitsland ook al gegevens verstrekt over de jaren 2006 tot en met 2008.

Naar aanleiding van de berichtgeving van de Belastingdienst werd in het FD van 13 augustus 2020 vermeld dat spijtoptanten geen gebruik meer kunnen maken van de ‘inkeerregeling’, omdat deze per 1 januari 2018 zou zijn afgeschaft. Die conclusie is echter onjuist, daarover schreven wij een stuk in het FD van 20 augustus 2020. Per 2018 werd slechts een beperking van de inkeerregeling doorgevoerd voor buitenlands box 3 vermogen. De beperking hield in dat in die gevallen geen garantie meer werd gegeven dat na een vrijwillige melding geen strafzaak kon volgen, maar dat gold alleen voor aangiften die ná 1 januari 2018 werden ingediend. Met ingang van 2020 zijn nadere beperkingen doorgevoerd waardoor strafrechtelijke vrijwaring ook werd afgeschaft voor inkeren ter zake van binnenlands box 3 vermogen en inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 (aandelen). Anders dan voorheen geldt de afschaffing van strafrechtelijke vrijwaring nu voor alle aangiften voorafgaand aan de vrijwillige melding. 

Een vrijwillige melding kan overigens wel nog steeds voor alle jaren en belastingmiddelen worden gedaan. Wat nog steeds geldt is de fiscale inkeerregeling voor box 1 (inkomen uit werk & woning) en voor andere aanslagbelastingen, zoals de schenk- en erfbelasting. Voor aangiftebelastingen zoals omzetbelasting en loonbelasting is, buiten de wet om, in het beleid geregeld dat vrijwillige verbetering mogelijk is. De strafrechtelijke tegenhanger geldt daarnaast ook volledig voor al deze belastingen.

Prinsjesdag: vooral de belastingdienst krijgt het makkelijker – 18 september 2019

De Belastingdienst hanteert al jaren de slogan: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Lees hier de blog van mr. M.H.W.N. Lammers op de website van Taxence. “Waar ik altijd het idee had dat de Belastingdienst streefde naar gemak voor de burger, lijken de belastingplannen voor 2020 een andere weg in te slaan, namelijk naar die van het gemak voor de Belastingdienst.”

Grand Theft Europe: de gestolen BTW-miljarden – 7 mei 2019

Onze advocaten mr. C.E. (Carlijn) van Dijk en mr. K.M.T. (Kim) Helwegen geven hun input in onderstaand artikel van Follow The Money.

Er zit een gigantische weeffout in de Europese btw-systemen, waar professionele fraudeurs gretig misbruik van maken. Daardoor kunnen ze jaarlijks tientallen miljarden uit de schatkisten van EU-landen roven. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 1: hoe is het mogelijk dat deze fraude al ruim een kwart eeuw voortwoekert?DIT STUK IN 1 MINUUT

  • In aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei verenigden 63 journalisten van 35 media uit alle 28 EU-landen (plus Zwitserland en Noorwegen) zich onder de noemer #GrandTheftEurope om een grote doorlopende roof in kaart te brengen en aan de kaak te stellen: de btw-fraude. Op jaarbasis is daarmee nu zo’n 50 miljard gemoeid; geld dat de EU-burgers vervolgens moeten bijleggen.
  • Om de handel tussen EU-landen onderling te bevorderen, besloot men bij de invoering van de Europese vrije markt in 1993 op handel tussen bedrijven uit verschillende EU landen geen btw te heffen. Dit heet het nultarief.
  • Daardoor kunnen fraudeurs bijvoorbeeld computers of mobieltjes elders in de EU zonder btw inkopen en in eigen land met btw verkopen. De btw houden ze in eigen zak. De koper vraagt zijn betaalde btw vervolgens wel bij de Belastingdienst terug. Daardoor loopt de schatkist – en dus de belastingbetaler – 21 procent btw mis.
  • Fraudeurs zijn heel inventief: ze bedenken telkens nieuwe producten en vinden nieuwe landen om de btw-truc mee uit te halen. Door digitalisering is deze fraude nog makkelijker geworden. Digitale CO2-certificaten kunnen binnen enkele uren tientallen keren over de grens verhandeld worden zonder ze fysiek te hoeven verplaatsen.
  • Al 25 jaar kost dit de Europese belastingbetalers tientallen miljarden. De politiek doet er nauwelijks iets aan. Belastingdiensten blijken in de praktijk weinig gegevens te delen.
  • In de nieuwe aanpak van de EU van btw-fraude vervalt het nultarief en zullen landen voor elkaar btw gaan heffen en afdragen. Onder experts heerst grote twijfel of dit gaat werken.

Lees het volledige artikel hier.

Mr. Online: het is rustig bij douanerechtjuristen – vooralsnog – 5 februari 2019

Met commentaar van advocaat mr. K.M.T. (Kim) Helwegen.

Advocaten in het douanerecht hebben in de aanloop naar de Brexit al wat extra werk gehad, maar echt storm loopt het nog niet. De grote drukte wordt verwacht als het Verenigd Koninkrijk eenmaal uit de Europese Unie is gestapt. Klik hier voor het volledige artikel.

BNR: Cryptopodcast 43: Kim Helwegen – 6 december 2018

In de 43ste aflevering van de Cryptocast ontvangen we Kim Helwegen, strafrechtadvocaat gespecialiseerd in financiële en fiscale fraudezaken (FIOD-zaken), cryptocurrencies en cybercrime. Beluister het hier!

Baliebulletin: borrelpraat – ‘Het is een unicum dat alle drank is opgegaan’ – 5 december 2018

“Dankzij redactiegenoot Nick van den Hoek waren wij uitgenodigd om de herfstborrel van Jaeger Advocaten-Belastingkundigen bij te wonen. Tout fiscaal-juridisch Amsterdam leek aanwezig te zijn. Natuurlijk werd er ook Jaegermeister geschonken en de bubbels vloeiden rijkelijk.” Lees hier het artikel.

BNR – 8 november 2018

Vanochtend was Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma te gast bij Jorgen Raymann in Ask Me Anything op BNR in een uitzending over sparen: wat is zwartsparen?Wat was de inkeerregeling en is die afgeschaft? Moet ik bang zijn als ik nog een paar ton in het buitenland heb verstopt? En nog vele andere vragen kwamen aan de orde. Klik hier om de uitzending te beluisteren.

Www.taxence.nl – 20 augustus 2018

De Hoge Raad oordeelde afgelopen vrijdag dat de verplichting om relevante stukken te overleggen niet wordt beperkt door de stukken die de inspecteur heeft of had kunnen gebruiken voor zijn beslissing op bezwaar of hij het opleggen van de aanslag. Ook relevante stukken die daarna boven water komen en voor het rechtelijk oordeel van belang kunnen zijn, moeten worden verstrekt. Een samenvatting van en commentaar op deze zaak werd geschreven door van onze advocaat mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma.

NH Radio – 5 juli 2018

Onze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Bart Slim in het programma Spitstijd van NH Radio geïnterviewd over de vraag waar je (fiscale) woonplaats is naar aanleiding van het bericht dat Afrojack door het Openbaar Ministerie verdacht zou worden van belastingfraude. Hieronder kunt u het interview beluisteren. 

RTLZ.nl – 4 juli 2018

Onze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Loek Essers van RTL Z geïnterviewd over de vraag of je verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de fouten van je adviseur? Afrojack zou door het Openbaar Ministerie verdacht worden van belastingfraude, maar de Nederlandse dj is zich van geen kwaad bewust. Volgens zijn woordvoerder liet hij alles over aan zijn belastingadviseur. Kan je dan verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten van je adviseur? Daarover interviewde Loek Essers van RTL Z onze advocaat Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma. Klik hier voor het gehele artikel.

Ftm.nl – 1 juni 2018

Bloomberg BNA – International Tax Monitor, 23 maart 2018

Mr. C.E. (Carlijn) van Dijk en  Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers , advocaten bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen, hebben geregeld te maken met bonafide ondernemers die onbewust onderdeel zijn geworden van zo’n carrousel. In het artikel van Bart Nieveld geven ze aan hoe zij hiertegen aan kijken. Klik hier voor hun visie.

Cryptovaluta is een trend die ook de aandacht heeft van de Belastingdienst/FIOD en OM. Het gaat hier zowel om fiscale als om strafrechtzaken. Onze strafrechtadvocaat Kim Helwegen is van mening dat een systeem nodig is waarin de oorsprong van de cryptovaluta te checken is en dat het tijd is om internationale regelgeving op het gebied van cryptovaluta te ontwikkelen. Lees voor verschillende visies van o.a. Europol en Kim Helwegen het artikel Virtual Currency Tax Evasion May Need a Multilateral Fix, gepubliceerd in Bloomberg International Tax Monitor.

Accountancy Vanmorgen, december 2017

In AV, aflevering 5, geeft mr. Ludwijn Jaeger wederom zijn opinie in Termijnen, het lijkt zo eenvoudig’.  Termijnen spelen in het recht – en in het belastingrecht al helemaal – een belangrijke rol (zie ook zijn column in AV 2017, afl. 3). Net even te laat bezwaar maken is in de meeste gevallen fataal. Gelukkig kan ook de inspecteur stevig in de problemen komen indien hij zich niet houdt aan de voor hem geldende termijnen. Of…niet?

Ondernemersbelang Amsterdam, 19 oktober 2017

Op de website van het Ondernemersbelang (regio Amsterdam) informeert mr. C.E. (Carlijn) van Dijk ondernemers over de plannen van het kabinet om het btw-stelsel te hervormen. Begin oktober kwam de Europese Commissie met het voorstel om het btw-stelsel ingrijpend te hervormen. Waarom wil de Europese Commissie het btw-stelsel hervormen? Wat houdt het voorstel in? En kleven er bezwaren aan dit voorstel? Deze vragen staan in deze blog centraal.

Bloomberg BNA – International Tax Monitor, 10 oktober 2017

Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma zet in dit interview met Bloomberg (‘New Dutch Law Leaves Repentant Taxpayers Out in the Cold’) uiteen dat afschaffing van de inkeerregeling maatregel drastische gevolgen kan hebben voor de betreffende belastingplichtigen. Personen die er niet in slagen voor het einde van dit jaar in te keren, kunnen vanaf volgend jaar worden geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging.

FSVU-magazine, oktober 2017

In het jaarlijkse magazine van de Fiscale Studievereniging van de Vrije Universiteit Amsterdam staat ditmaal een interview met onze kantoordirecteur mr. N. van Eldijk, waar zij aan de hand van diverse publicaties binnen Jaeger de lezer meeneemt in het vakgebied. Daarnaast ook in dit magazine een artikel van mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma over het pleitbaar standpunt: wanneer is een standpunt nopg pleitbaar en vooral: naar welke moment moet dat worden beoordeeld?

Accountancy Vanmorgen, september 2017

In AV, aflevering 3, geeft mr. Ludwijn Jaeger zijn opinie in ‘Verschillende snelheden van het recht’. Hij geeft hierin erg duidelijk weer wat hij vindt van de termijn(overschrijdingen) in de (fiscale) rechtspraak. Om met zijn eigen woorden te spreken: ‘‘Wat God mag, mag de koe nog niet’. Het is wennen dat ik in mijn professie tot de runderen behoor.” 

Amsterdams Balie Bulletin, september 2017

‘Aanpassing van het verschoningsrecht is niet nodig’, zo luidt de stelling in deze aflevering van het ABB. Achtergrond is het protest tegen het voornemen van staatssecretaris van Financien Wiebes om het fiscaal verschoningsrecht aan te passen. Diana de Wolff (bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de UVA) en mr. Ludwijn Jaeger (fiscaal advocaat te Amsterdam) reageren.

E-wise & Pe-academy, 15 september 2017

Naast de reguliere cursussen kunt u zich bij Jaeger voortaan ook online laten bijscholen. Onze partners mr. Marloes Lammers en mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma hebben voor E-WISE (een vooraanstaande online uitgever- en nascholer voor de permanente educatie van veeleisende professionals) een e-learning cursus gemaakt over de fiscale bestuurlijke boete. Onder de noemer PE-Academy kunt u zich bij hen bijscholen in de Nederlandse fiscale praktijk en de wetenschap.

Advocatenblad, Coverstuk 25 april 2017

In deze versie van het Advocatenblad (2017-4) over ‘Het recht om verschoningsrecht’ wordt Ludwijn Jaeger geciteerd en wordt tevens verwezen naar zijn blog ‘Belastingfraude rechtvaardigt inperking van het verschoningsrecht van advocaten’ van 26 januari 2017.  Ludwijn Jaeger schijft onder andere dat de door Wiebes beoogde aanpassing van het verschoningsrecht, gezien de ophef rond belastingontwijking- en ontduiking, waarschijnlijk onvermijdelijk is. Maar ook dat dit zo gek nog niet is ‘mits advisering (tegelijkertijd) de bescherming krijgt die het verdient en de geheimhouding ook wordt uitgebreid tot andere beroepsbeoefenaren’, zoals belastingadviseurs ,die ook wel eens optreden in rechte.

Taxlive, Corporate Nieuws-kantoren, 5 april 2017

Ook Taxlive besteedt in dit nieuwsbericht kort de aandacht aan de benoeming van Marloes Lammers en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma tot partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen per 1 april 2017.

Worldwide Tax Daily en Tax Notes International, 4 april 2017

Dit stuk is met inbreng door Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma over de inval door de Nederlandse FIOD bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Vanessa Huygen gaat hier onder andere in op de vraag hoe bruikbaar de informatie is als deze door een anonieme informant is aangedragen, en mogelijk zelfs illegaal is verkregen. ‘This doesn’t only affect the ‘original’ information by the informant, but also the information gathered thereafter as ‘fruits of the poisonous tree’.

NRC (online en op papier), 4 april 2017

‘Credit Suisse probeert imago te redden in zwartspaardersrel’: Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma gaat in op de vraag waar de informatie over de zwartspaarders vandaan komt. Volgens haar is de vraag in hoeverre de Nederlandse autoriteiten de tipgever gestuurd hebben. ‘Het Openbaar Ministerie mag zelf niet op dievenpad gaan en mag anderen daar ook niet toe aanzetten. Als er sturing heeft gezeten tussen de Nederlandse autoriteiten en de tipgever, dan is het bewijsmateriaal waardeloos.’

Ondernemersbelang Amsterdam, 15 maart 2017

In de katern Financieel en Juridisch informeert Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers ondernemers over ‘Een controle van de Belastingdienst: Wat nu?’. Elk jaar om deze tijd krijgen veel Nederlanders een brief van de Belastingdienst. Het is weer zo ver: tijd voor het indienen van de aangifte. Ook elk jaar schrijft en adverteert de Belastingdienst weer met de slogan: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Maar is dat nu echt zo?

Worldwide Tax Daily en Tax Notes International, 23 Januari 2017

Bekijk het interview met o.a. Mr. B.J.G.L. Jaeger in ‘Tougher Measures Proposed to Boost Dutch Tax Compliance’ naar aanleiding van de op 17 jan. jl door Staatsecretaris Wiebes voorgestelde strengere belastingmaatregelen. “Jaeger said Wiebes wants the government to have authority to demand information from companies that transfer their assets. Wibes wants to be able to find out what happend to the money and the reasons why it was transferred”. 

Volkskrant, Economie Katern, 9 januari 2017

Klikken bij de fiscus, haalt het iets uit? De Belastingdienst kreeg in 2016 zo’n tweeduizend tips over mogelijke belastingfraude van een buurman, ex of andere bekende, meldde BNR vrijdag. In dit stuk vertelt Mr. drs. W. de Vries hoe klikken bij de fiscus werkt.

Uitzending EenVandaag, 24 augustus 2016

Luister hier naar de bijdrage van Mr. drs. W. de Vries aan de uitzending van EenVandaag ‘Spullen verdwijnen bij politie’. ‘Een gloednieuw Cartier horloge, een auto met daarin 15.000 euro, een kilo speed… Veel strafrechtadvocaten hebben te maken het verdwijnen van geld en waardevolle goederen van hun cliënten bij inbeslagname door politie en Justitie. Dit blijkt uit een rondgang van EenVandaag langs tientallen (N=80) strafrechtadvocaten in Nederland. Vrijwel allemaal (94%, N=75) hebben ze dit zelf in de afgelopen jaren meegemaakt, en dan vooral bij de politie.’ Of bekijk het verkorte videofragment:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze