Jaeger in de media

NOS Voetbal – Kroes accepteert schorsing door Ajax niet – 2 april 2024

mr. Jurgen Scheltema, geeft meer informatie of er wel of niet sprake is van voorkennis, lees verder

Amsterdam Balie Bulletin – Geen gevechtstraining, wel bewustwording, Jaeger Advocaten volgen de weerbaarheidstraining aangeboden door de NOvA – 26 maart 2024

Mr. Nick van den Hoek vertelt in het artikel over de training die kantoor heeft gevolgd, lees het artikel hier.

Financieel dagblad – Cadeautjes, omkoping of relatiebeheer? – 25 maart 2024

Mr. Ilse Engwirda werd gevraagd om haar ideeën hierover, lees hier het artikel

Twents Ondernemers Magazine (TOM) – Wat te doen bij een FIOD-inval? – februari 2024

Mr. Carlijn van Dijk geeft mee informatie over dit onderwerp in de law column, lees het artikel hier

Register Belastingadviseurs (RB) – podcast ‘de fraudepraktijk en voorbeeldfuncties van de fiscalist’ – 14 februari 2024

mr. Ludwijn Jaeger heeft in samenwerking met RB een podcast opgenomen over dit onderwerp. download hier de podcast

Tijdschrift voor formeel belastingrecht (TFB) – Grenzen die vervagen: onder welke omstandigheden is de verlengende navorderingstermijn ten aanzien van cryptovaluta van toepassing? – februari 2024

mr. Woody Jansen de Lannoy schrijft een artikel voor dit tijdschrift waarin hij meer informatie geeft over bovenstaand onderwerp, klik hier om het artikel te lezen.

Kijk op Oost Nederland – ‘Er zit frustratie bij ondernemers dat processen bij de Belastingdienst jarenlang kunnen duren’ – 28 december 2023

Mr. Carlijn van Dijk en mr. Nick van den Hoek leggen in het kort uit wanneer ondernemers hen kunnen bellen. Lees hier het artikel.

Academie voor de Rechtspraktijk – Het creëren van een expliciete wettelijke bevoegdheid voor de belastingdienst om schuldonderzoek te doen – 15 november 2023

Mr. Ludwijn Jaeger en mr. Nick van den Hoek hebben een live Journaal opgenomen Formeel Belastingrecht voor de Academie van de Rechtspraktijk, terugkijken klik dan hier.

Tijdschrift voor formeel belastingrecht – Medeplegersboete voor belastingadviseur: typisch iets voor het bestuursrecht – 10 oktober 2023

Mr. Vincent Leenders en mr. Sarah Verweij geven meer informatie over bovenstaand onderwerp, lees het artikel hier.

NOS Radio 1 – interview over zaak Sam Bankman Fried – 3 oktober 2023

Mr. Woody Jansen de Lannoy werd geïnterviewd over deze spraakmakende zaak, luister het interview hier.

Kijk op Amsterdam: ‘Het boekenonderzoek, elke ondernemer wordt er – als
het goed is – eens in de zoveel jaar mee geconfronteerd.’ – 1 maart 2023

mr. Woody Jansen de Lannoy, geeft informatie over rechten en plichten, praktische tips en wat te doen als de controle uitmondt in opsporing, lees verder

TOM (Twents Ondernemers Magazine): ‘Het is een bekend gezegde: je krijgt het meisje wel uit Twente, maar Twente niet uit het meisje.’ – 18 februari 2023

Een meisje is mr. Carlijn van Dijk (partner bij Jaeger advocaten-belastingkundigen) niet meer, maar toch blijft de geboortestad Enschede en niet in de laatste plaats FCTwente aantrekkingskracht uitoefenen. Een kennismaking met een van de advocaten van Jaeger Advocaten-belastingkundigen uit Amsterdam, lees verder

Kijk op Groot-Amsterdam: ‘Er zit frustratie bij ondernemers dat processen bij de Belastingdienst jarenlang kunnen duren’ – 20 september 2022

Mr. Niels Kolste en mr. Carlijn van Dijk, allebei partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen, leggen in het kort uit in Kijk op Groot-Amsterdam uit wanneer ondernemers hen kunnen bellen. Lees verder.

Automotive Management: ‘Restwaardejournaal: Export lijkt soms wel Russisch roulette’ – 30 juni 2022

Mede, omdat onduidelijk is hoever de bewijsplicht van Nederlandse ondernemers bij export gaat, kleeft er nog altijd een gevaar aan het handelen over de grens. Het was een van de onderwerpen tijdens het Automotive Restwaardejournaal, dat werd opgenomen vanuit de zaal van het AM Remarketingevent. Ruim 400 bedrijven in Nederland – over alle sectoren – exporteren aan frauduleuze buitenlandse afnemers, vertelde advocaat mr. Carlijn van Dijk in het Automotive Restwaardejournaal. Ze gaf hiermee aan dat het een ingewikkeld dossier is, waarbij ondernemers in Nederland ook vaak onterecht in het beklaagdenbankje komen. De btw-fraude bij export was één van de onderwerpen aan tafel. De uitzending is hier terug te bekijken.

1V EenVandaag: ‘Advocaten toeslagenaffaire klagen over meewerking Belastingdienst: dossiers onvolledig waardoor compensatie nog langer duurt’ – 24 mei 2022

De afhandeling van het kinderopvangtoeslag-schandaal verloopt nog steeds stroef. Advocaten die gedupeerden bijstaan trekken aan de bel: ze hebben te maken met onvolledige dossiers, waardoor de affaire nog jaren dreigt te duren. De cliënten hebben onterecht jarenlang hun kinderopvangtoeslag terugbetaald. Maar hoeveel hebben ze terugbetaald en welke andere kosten zijn er gemaakt? Het zijn vragen waar de advocaten een dossier voor nodig hebben, maar dat krijgen ze maar heel zelden van de belastingdienst. Mr. drs. Ilse Engwirda deelt haar ervaring en visie in deze uitzending van EenVandaag.

De Groene Amsterdammer: ‘Het hele systeem loopt vast..’ – 14 april 2022

Duizenden getroffenen van de toeslagenaffaire wachten nog steeds op genoegdoening. De afhandeling kan de enorme hoeveelheden aanmeldingen niet aan. De Commissie Werkelijke Schade biedt soelaas, doch slechts gedeeltelijk. ‘Het hele systeem loopt vast en dat heeft de UHT aan zichzelf te wijten’, oordeelt advocaat mr. drs. Ilse Engwirda, die meer dan dertig cliënten bijstaat. ‘Voortdurend worden we geconfronteerd met slecht gedocumenteerde besluiten en berekeningen, we móeten wel in bezwaar gaan om de juiste cijfers boven tafel te halen. Geen enkele termijn wordt gehaald en dus móeten we wel een ingebrekestelling indienen. Voor één zaak moet ik soms wel zeven bezwaren, verzoeken en ingebrekestellingen indienen.’ Lees verder

Taxlive: ‘Een belastingadviseur kan zo maar medepleger zijn..’ – 13 april 2022

De belastingadviseur moet er op toezien dat een suppletie daadwerkelijk wordt ingediend. Als een klant dit absoluut niet wil, zal de belastingadviseur de dienstverlening voor die klant moeten staken om te voorkomen dat hij als medepleger of medeplichtige zelf een boete krijgt. Daar wijst mr. Jurgen Scheltema op in een nieuw thema over de suppletieplicht, hier verder te lezen.

Kijk op Noord Holland: ‘De spontane aangifte’ – 12 april 2022

In de wet is bepaald dat voor het ‘per abuis’ te laat indienen van de aangifte of te laat betalen van de verschuldigde belasting een verzuimboete boete kan worden opgelegd. Als de aangifte ‘opzettelijk of door grove schuld’ niet of niet tijdig wordt gedaan kan een zwaardere vergrijpboete worden opgelegd, een strafrechtelijke geldboete of zelfs gevangenisstraf. Maar wat als je niet bent uitgenodigd tot het doen van aangifte? Wat als je bijvoorbeeld wel inkomen of winst hebt genoten of vermogen hebt? Is bestraffing of beboeting voor het niet of niet tijdig doen van aangifte überhaupt wel mogelijk, als je niet bent uitgenodigd tot het doen van aangifte? Mr. Woody Jansen de Lannoy legt het uit aan ondernemers.

Kluwer Navigator: ‘De aangifteverplichting in de AWR’ – 6 april 2022

Een ‘uitnodiging’ met een verplicht karakter klinkt tegenstrijdig, maar is toch de werkelijkheid met potentieel verstrekkende gevolgen. In dit thema van Kluwer staat de aangifteverplichting uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen centraal. Door collega mr. Thijs Droog wordt er onder andere antwoord op de volgende vragen gegeven: ‘Wat is een aangifte, wanneer ontstaat de aangifteverplichting, wat zijn de formele vereisten zijn voor het doen van aangifte en welke gevolgen heeft het niet voldoen aan de aangifteverplichting?

Nu.nl: ‘Hulp bij belastingaangifte: moet je cryptovaluta opgeven?’ – 8 maart 2022

Door de lage rentes bij banken levert spaargeld momenteel weinig tot niets op. Bij sommige banken moet je zelfs bijbetalen om spaargeld op een rekening te hebben staan. Daarom zijn veel Nederlanders in de afgelopen jaren meer gaan beleggen in aandelen en cryptovaluta. Maar hoe moet je dat invullen bij de belastingaangifte over 2021? Mr. Woody Jansen de Lannoy legt het hier uit.

Het Financieele Dagblad: ‘Fiscus krijgt cryptomunten in het vizier’ – 27 februari 2022

Deze week start de aangifte voor de inkomstenbelasting. Wie cryptomunten heeft, moet de waarde van deze belegging op de peildatum opgeven aan de Belastingdienst, zoals dat ook gebeurt met aandelen en vastgoed. De peildatum is 1 januari van het jaar waarover belasting wordt betaald. Bij cryptomunten gaat de dienst tot nu toe uit van goed vertrouwen in de belastingplichtige. Binnen afzienbare tijd zal dit veranderen door de komst van de Europese richtlijn, DAC 8, waarbij handelsplatformen voor cryptovaluta’s, de exchanges, worden verplicht de waarde van de portefeuilles van hun klanten door te geven aan de fiscus. Zodra DAC-8 is aangenomen, moeten individuele lidstaten die omzetten in nationale wetgeving. Daarna volgt de invoering van de rapportageplicht.

Net als veel collega-fiscalisten raadt mr. Woody Jansen de Lannoy zijn cliënten daarom aan hun cryptomunten netjes op te geven voor de belastingheffing — en voor zover ze dat in het verleden niet hebben gedaan, dit alsnog te doen. Want zodra de fiscus over de data van de handelsplatformen beschikt, mag die navorderingen tot vijf jaar terug opleggen. Daar komt rente bovenop plus een bestuurlijke boete wegens belastingontduiking. In plaats van deze administratieve afdoening kan het Openbaar Ministerie ook tot strafrechtelijke vervolging overgaan. De inkeerregeling voor box 3 is sinds 2020 afgeschaft. Maar wie zelf naar de fiscus stapt en zijn fouten opbiecht, heeft bij de afhandeling nog wel een streepje voor, zegt Jansen de Lannoy. Verder lezen?

Trouw: ‘Wie belasting ontduikt met cryptomunten, moet snel aangiftes verbeteren’ – 3 februari 2022

Advocaten adviseren cliënten die stiekem bitcoins bezitten om oude belastingaangiftes te verbeteren. De fiscus kan binnenkort zelf nagaan of iemand cryptomunten bezit. Belastingontduiking is illegaal, het kan boetes opleveren en zelfs gevangenisstraf. Tegenwoordig gaan burgers die niet wisten dat ze iets verkeerd deden, of daar achteraf spijt van hebben, niet meer automatisch vrijuit als zij ‘inkeren’. Voor belasting over inkomen uit sparen en beleggen (box 3) is de inkeerregeling afgeschaft. Liegen heeft straks niet veel zin. Volgens mr. Woody Jansen de Lannoy van Jaeger Advocaten levert het verbeteren van oude aangiftes wel een grotere kans op strafvermindering op. “Daarom zeg ik: stap zelf naar voren.” Lees het hele artikel hier.

Taxence: ‘Handel in cryptovaluta valt vaak in box 3’ – 21 januari 2022

Mr. Woody Jansen de Lannoy geeft in een Tax Talks e-learning aan hoe de fiscus de voordelen uit de handel in cryptovaluta belast. De handel in bitcoins of andere cryptovaluta kan leiden tot belastbare inkomsten. Maar dan moet wel sprake zijn van een bron van inkomen, zo stelt Jansen de Lannoy. Bij deze toets dient men de gebruikelijke criteria te hanteren: deelname aan het economische verkeer, subjectief winstoogmerk en een objectieve winstverwachting. Jansen de Lannoy wijst erop dat optiehandel en termijntransacties een zekere vergelijkbaarheid hebben met de handel in cryptovaluta. Daardoor wil de handel in cryptovaluta nog wel eens een speculatief karakter hebben. Het speculatieve karakter zit hem in de wisselvalligheid van de koers, waardoor niet is te zeggen dat het gewenste voordeel objectief valt te verwachten. Het gevolg is dat cryptovaluta niet zo snel in box 1 vallen. Maar onmogelijk is het niet. Verder lezen? In dit kader ook een vervolg op Taxence op 3 februari 2022: ‘Bezit cryptovaluta straks zichtbaar voor Belastingdienst’.

Groninger Juristen Congres: ‘Cracking Crypto: de macht ligt bij niemand en dus bij iedereen’ – 16 december 2021

Bij wie ligt de macht als het gaat om cryptocurrency? Op onder andere deze vraag proberen de deelnemers aan het jaarlijkse Groninger Juristen Congres antwoord te krijgen. Onze advocaten mr. Woody Jansen de Lannoy en mr. Thijs Droog traden op als sprekers, en namen de deelnemers mee naar de rol van cryptozaken in onze fiscaal-strafrechtelijke praktijk, waarin veelal sprake is van het niet aangegeven zijn van het vermogen, waarbij grondig onderzoek wordt gedaan naar met name de herkomst. De achtergrond daarvan is dat de vrees bestaat dat de gebruiker cryptocurrency gebruikt om zijn criminele vermogen wit te wassen. Bekijk hier de hele dag; de lezing van advocaten van Jaeger start om 1:39 uur, en loopt door naar de inhoudelijke discussie met mr. Woody Jansen de Lannoy vanaf 2.22 uur.

KIJK op groot Amsterdam: Handel met het buitenland – ‘Voorkom dat u opdraait voor btw-fraude’ – 24 november 2021

In de november editie van KIJK op groot Amsterdam een artikel van mr. Carlijn Van Dijk over het leveren van goederen aan ondernemers in andere lidstaten van de Europese Unie waarbij onder bepaalde voorwaarden het btw-nultarief toepast kan worden. U brengt dan aan uw afnemers geen btw in rekening. In onze advocatenpraktijk zien wij dat de Belastingdienst bij menig ondernemer achteraf het btw-nultarief weigert. Aangezien de btw-naheffingstermijn vijf jaren bedraagt en goederen een hoge waarde kunnen hebben, kan het gaan om grote bedragen. U moet als ondernemer over de transacties alsnog omzetbelasting betalen.

20 Jaar Jaeger Club NYX ‘Het wordt NYX met Jaeger’ – 4 november 2021

Helaas wordt het aanstaande donderdag 4 november echt niks met het feest van Jaeger Advocaten-belastingkundigen. De oplopende corona-besmettingen en de onzekerheid met betrekking tot de nieuwe maatregelen maken het voor ons onmogelijk om nu een geslaagd feest te organiseren. Gelukkig zijn we een heel jaar 20, en we hopen in het voorjaar een nieuwe datum te kunnen prikken. Graag tot dan!

Financieel Management: ‘Veel ondernemers aan de rand van (corona) schuldenafgrond’ – 23 augustus 2021

Een schrijven van mr. Ilse Engwirda over de problemen met de NOW- regeling. Het aantal fraudezaken valt mee, maar het (deels) terugbetalen van noodsteun is wel een groot probleem: zestig procent van de bedrijven die NOW aanvroeg moet hun voorschot nu geheel of gedeeltelijk terug betalen. Ondernemers die ook belasting- en mogelijk andere schulden moeten terugbetalen staan aan de rand van een schuldenafgrond.

Financieel Dagblad: ‘Sommige belastingontduikers zijn blij als ze tegen de lamp lopen’ -29 juli 2021

Een reactie van mr. Woody Jansen de Lannoy op het lezenwaardige artikel van Laurens Berentsen met Frans Krieken, de projectleider ‘Verhuld Vermogen’ van de Belastingdienst in het FD waarbij hij aangeeft dat het Belastingdienst zou sieren om niet iedere cryptobezitter als bewuste fraudeur te behandelen en bij het opleggen van de boetes daadwerkelijk ‘maatwerk’ te betrachten.

Amsterdams Balie Bulletin: Interview door mr. Nick van den Hoek met de advocaat van Bitonic over cryptocurrency, mr. Andries Doets – 21 april 2021

Bitonic heeft via de Rotterdamse voorzieningenrechter afgedwongen dat De Nederlandsche Bank (DNB) opnieuw beoordeelt of de cryptohandelaar voor elke transactie de identiteit en de woonplaats van de houder van een externe wallet moet verifiëren (ECLI:NL:RBROT:2021:2968). Nick van den Hoek stelt voor het ABB vijf vragen over cryptodiensten en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan Andries Doets, de advocaat van Bitonic.

Accountantweek: Versterking Jaeger Advocaten – 13 april 2021

Nadat ons team eerder al versterking kreeg van Niels Kolste heeft ook Thijs Droog de mooie overstap gemaakt naar Jaeger! Beide heren brengen een schat aan waardevolle kennis en vaardigheden voor ons praktijk mee. Lees hier meer over deze welkome uitbreiding van ons team.

Automotive Remarketing Talkshow – 18 maart 2021

Op 18 maart 2021 was mr. Van Dijk te gast bij de Automotive Remarketing Talkshow. Zij is onder andere ingegaan op de vraag welke voorzorgsmaatregelen ondernemingen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat ze onderdeel worden van btw-fraude. Handelt u met het buitenland en wilt u over dit onderwerp meer weten? Kijk haar presentatie hier terug, mr. Van Dijk haar presentatie start op minuut 4:30.

Financieel Dagblad: nieuws over inkeren – 20 augustus 2020

De Belastingdienst heeft op 11 augustus 2020 bekendgemaakt dat Zwitserland aanvullende informatie gaat delen over Nederlanders die een rekening aanhouden bij de UBS-bank. Hieruit kan worden opgemaakt dat de zoektocht van de Nederlandse fiscus naar zwartspaarders in het buitenland nog lang niet ten einde is. Eerder werden via Duitsland ook al gegevens verstrekt over de jaren 2006 tot en met 2008.

Naar aanleiding van de berichtgeving van de Belastingdienst werd in het FD van 13 augustus 2020 vermeld dat spijtoptanten geen gebruik meer kunnen maken van de ‘inkeerregeling’, omdat deze per 1 januari 2018 zou zijn afgeschaft. Die conclusie is echter onjuist, daarover schreven wij een stuk in het FD van 20 augustus 2020. Per 2018 werd slechts een beperking van de inkeerregeling doorgevoerd voor buitenlands box 3 vermogen. De beperking hield in dat in die gevallen geen garantie meer werd gegeven dat na een vrijwillige melding geen strafzaak kon volgen, maar dat gold alleen voor aangiften die ná 1 januari 2018 werden ingediend. Met ingang van 2020 zijn nadere beperkingen doorgevoerd waardoor strafrechtelijke vrijwaring ook werd afgeschaft voor inkeren ter zake van binnenlands box 3 vermogen en inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 (aandelen). Anders dan voorheen geldt de afschaffing van strafrechtelijke vrijwaring nu voor alle aangiften voorafgaand aan de vrijwillige melding. 

Een vrijwillige melding kan overigens wel nog steeds voor alle jaren en belastingmiddelen worden gedaan. Wat nog steeds geldt is de fiscale inkeerregeling voor box 1 (inkomen uit werk & woning) en voor andere aanslagbelastingen, zoals de schenk- en erfbelasting. Voor aangiftebelastingen zoals omzetbelasting en loonbelasting is, buiten de wet om, in het beleid geregeld dat vrijwillige verbetering mogelijk is. De strafrechtelijke tegenhanger geldt daarnaast ook volledig voor al deze belastingen.

Prinsjesdag: vooral de belastingdienst krijgt het makkelijker – 18 september 2019

De Belastingdienst hanteert al jaren de slogan: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Lees hier de blog van mr. M.H.W.N. Lammers op de website van Taxence. “Waar ik altijd het idee had dat de Belastingdienst streefde naar gemak voor de burger, lijken de belastingplannen voor 2020 een andere weg in te slaan, namelijk naar die van het gemak voor de Belastingdienst.”

Grand Theft Europe: de gestolen BTW-miljarden – 7 mei 2019

Onze advocaten mr. C.E. (Carlijn) van Dijk en mr. K.M.T. (Kim) Helwegen geven hun input in onderstaand artikel van Follow The Money.

Er zit een gigantische weeffout in de Europese btw-systemen, waar professionele fraudeurs gretig misbruik van maken. Daardoor kunnen ze jaarlijks tientallen miljarden uit de schatkisten van EU-landen roven. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 1: hoe is het mogelijk dat deze fraude al ruim een kwart eeuw voortwoekert?DIT STUK IN 1 MINUUT

  • In aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei verenigden 63 journalisten van 35 media uit alle 28 EU-landen (plus Zwitserland en Noorwegen) zich onder de noemer #GrandTheftEurope om een grote doorlopende roof in kaart te brengen en aan de kaak te stellen: de btw-fraude. Op jaarbasis is daarmee nu zo’n 50 miljard gemoeid; geld dat de EU-burgers vervolgens moeten bijleggen.
  • Om de handel tussen EU-landen onderling te bevorderen, besloot men bij de invoering van de Europese vrije markt in 1993 op handel tussen bedrijven uit verschillende EU landen geen btw te heffen. Dit heet het nultarief.
  • Daardoor kunnen fraudeurs bijvoorbeeld computers of mobieltjes elders in de EU zonder btw inkopen en in eigen land met btw verkopen. De btw houden ze in eigen zak. De koper vraagt zijn betaalde btw vervolgens wel bij de Belastingdienst terug. Daardoor loopt de schatkist – en dus de belastingbetaler – 21 procent btw mis.
  • Fraudeurs zijn heel inventief: ze bedenken telkens nieuwe producten en vinden nieuwe landen om de btw-truc mee uit te halen. Door digitalisering is deze fraude nog makkelijker geworden. Digitale CO2-certificaten kunnen binnen enkele uren tientallen keren over de grens verhandeld worden zonder ze fysiek te hoeven verplaatsen.
  • Al 25 jaar kost dit de Europese belastingbetalers tientallen miljarden. De politiek doet er nauwelijks iets aan. Belastingdiensten blijken in de praktijk weinig gegevens te delen.
  • In de nieuwe aanpak van de EU van btw-fraude vervalt het nultarief en zullen landen voor elkaar btw gaan heffen en afdragen. Onder experts heerst grote twijfel of dit gaat werken.

Lees het volledige artikel hier.

Mr. Online: het is rustig bij douanerechtjuristen – vooralsnog – 5 februari 2019

Met commentaar van advocaat mr. K.M.T. (Kim) Helwegen.

Advocaten in het douanerecht hebben in de aanloop naar de Brexit al wat extra werk gehad, maar echt storm loopt het nog niet. De grote drukte wordt verwacht als het Verenigd Koninkrijk eenmaal uit de Europese Unie is gestapt. Klik hier voor het volledige artikel.

BNR: Cryptopodcast 43: Kim Helwegen – 6 december 2018

In de 43ste aflevering van de Cryptocast ontvangen we Kim Helwegen, strafrechtadvocaat gespecialiseerd in financiële en fiscale fraudezaken (FIOD-zaken), cryptocurrencies en cybercrime. Beluister het hier!

Baliebulletin: borrelpraat – ‘Het is een unicum dat alle drank is opgegaan’ – 5 december 2018

“Dankzij redactiegenoot Nick van den Hoek waren wij uitgenodigd om de herfstborrel van Jaeger Advocaten-Belastingkundigen bij te wonen. Tout fiscaal-juridisch Amsterdam leek aanwezig te zijn. Natuurlijk werd er ook Jaegermeister geschonken en de bubbels vloeiden rijkelijk.” Lees hier het artikel.

BNR – 8 november 2018

Vanochtend was Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma te gast bij Jorgen Raymann in Ask Me Anything op BNR in een uitzending over sparen: wat is zwartsparen?Wat was de inkeerregeling en is die afgeschaft? Moet ik bang zijn als ik nog een paar ton in het buitenland heb verstopt? En nog vele andere vragen kwamen aan de orde. Klik hier om de uitzending te beluisteren.

Www.taxence.nl – 20 augustus 2018

De Hoge Raad oordeelde afgelopen vrijdag dat de verplichting om relevante stukken te overleggen niet wordt beperkt door de stukken die de inspecteur heeft of had kunnen gebruiken voor zijn beslissing op bezwaar of hij het opleggen van de aanslag. Ook relevante stukken die daarna boven water komen en voor het rechtelijk oordeel van belang kunnen zijn, moeten worden verstrekt. Een samenvatting van en commentaar op deze zaak werd geschreven door van onze advocaat mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma.

NH Radio – 5 juli 2018

Onze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Bart Slim in het programma Spitstijd van NH Radio geïnterviewd over de vraag waar je (fiscale) woonplaats is naar aanleiding van het bericht dat Afrojack door het Openbaar Ministerie verdacht zou worden van belastingfraude. Hieronder kunt u het interview beluisteren. 

RTLZ.nl – 4 juli 2018

Onze advocaat Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma is door Loek Essers van RTL Z geïnterviewd over de vraag of je verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de fouten van je adviseur? Afrojack zou door het Openbaar Ministerie verdacht worden van belastingfraude, maar de Nederlandse dj is zich van geen kwaad bewust. Volgens zijn woordvoerder liet hij alles over aan zijn belastingadviseur. Kan je dan verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten van je adviseur? Daarover interviewde Loek Essers van RTL Z onze advocaat Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma. Klik hier voor het gehele artikel.

Bloomberg BNA – International Tax Monitor, 23 maart 2018

Mr. C.E. (Carlijn) van Dijk en Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers , advocaten bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen, hebben geregeld te maken met bonafide ondernemers die onbewust onderdeel zijn geworden van zo’n carrousel. In het artikel van Bart Nieveld geven ze aan hoe zij hiertegen aan kijken. Klik hier voor hun visie.

Cryptovaluta is een trend die ook de aandacht heeft van de Belastingdienst/FIOD en OM. Het gaat hier zowel om fiscale als om strafrechtzaken. Onze strafrechtadvocaat Kim Helwegen is van mening dat een systeem nodig is waarin de oorsprong van de cryptovaluta te checken is en dat het tijd is om internationale regelgeving op het gebied van cryptovaluta te ontwikkelen. Lees voor verschillende visies van o.a. Europol en Kim Helwegen het artikel Virtual Currency Tax Evasion May Need a Multilateral Fix, gepubliceerd in Bloomberg International Tax Monitor.

Accountancy Vanmorgen, december 2017

In AV, aflevering 5, geeft mr. Ludwijn Jaeger wederom zijn opinie in Termijnen, het lijkt zo eenvoudig‘.  Termijnen spelen in het recht – en in het belastingrecht al helemaal – een belangrijke rol (zie ook zijn column in AV 2017, afl. 3). Net even te laat bezwaar maken is in de meeste gevallen fataal. Gelukkig kan ook de inspecteur stevig in de problemen komen indien hij zich niet houdt aan de voor hem geldende termijnen. Of…niet?

Ondernemersbelang Amsterdam, 19 oktober 2017

Op de website van het Ondernemersbelang (regio Amsterdam) informeert mr. C.E. (Carlijn) van Dijk ondernemers over de plannen van het kabinet om het btw-stelsel te hervormen. Begin oktober kwam de Europese Commissie met het voorstel om het btw-stelsel ingrijpend te hervormen. Waarom wil de Europese Commissie het btw-stelsel hervormen? Wat houdt het voorstel in? En kleven er bezwaren aan dit voorstel? Deze vragen staan in deze blog centraal.

Bloomberg BNA – International Tax Monitor, 10 oktober 2017

Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma zet in dit interview met Bloomberg (‘New Dutch Law Leaves Repentant Taxpayers Out in the Cold’) uiteen dat afschaffing van de inkeerregeling maatregel drastische gevolgen kan hebben voor de betreffende belastingplichtigen. Personen die er niet in slagen voor het einde van dit jaar in te keren, kunnen vanaf volgend jaar worden geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging.

FSVU-magazine, oktober 2017

In het jaarlijkse magazine van de Fiscale Studievereniging van de Vrije Universiteit Amsterdam staat ditmaal een interview met onze kantoordirecteur mr. N. van Eldijk, waar zij aan de hand van diverse publicaties binnen Jaeger de lezer meeneemt in het vakgebied. Daarnaast ook in dit magazine een artikel van mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma over het pleitbaar standpunt: wanneer is een standpunt nopg pleitbaar en vooral: naar welke moment moet dat worden beoordeeld?

Accountancy Vanmorgen, september 2017

In AV, aflevering 3, geeft mr. Ludwijn Jaeger zijn opinie in ‘Verschillende snelheden van het recht‘. Hij geeft hierin erg duidelijk weer wat hij vindt van de termijn(overschrijdingen) in de (fiscale) rechtspraak. Om met zijn eigen woorden te spreken: ‘‘Wat God mag, mag de koe nog niet’. Het is wennen dat ik in mijn professie tot de runderen behoor.” 

Amsterdams Balie Bulletin, september 2017

Aanpassing van het verschoningsrecht is niet nodig‘, zo luidt de stelling in deze aflevering van het ABB. Achtergrond is het protest tegen het voornemen van staatssecretaris van Financien Wiebes om het fiscaal verschoningsrecht aan te passen. Diana de Wolff (bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de UVA) en mr. Ludwijn Jaeger (fiscaal advocaat te Amsterdam) reageren.

E-wise & Pe-academy, 15 september 2017

Naast de reguliere cursussen kunt u zich bij Jaeger voortaan ook online laten bijscholen. Onze partners mr. Marloes Lammers en mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma hebben voor E-WISE (een vooraanstaande online uitgever- en nascholer voor de permanente educatie van veeleisende professionals) een e-learning cursus gemaakt over de fiscale bestuurlijke boete. Onder de noemer PE-Academy kunt u zich bij hen bijscholen in de Nederlandse fiscale praktijk en de wetenschap.

Advocatenblad, Coverstuk 25 april 2017

In deze versie van het Advocatenblad (2017-4) over ‘Het recht om verschoningsrecht’ wordt Ludwijn Jaeger geciteerd en wordt tevens verwezen naar zijn blog ‘Belastingfraude rechtvaardigt inperking van het verschoningsrecht van advocaten’ van 26 januari 2017.  Ludwijn Jaeger schijft onder andere dat de door Wiebes beoogde aanpassing van het verschoningsrecht, gezien de ophef rond belastingontwijking- en ontduiking, waarschijnlijk onvermijdelijk is. Maar ook dat dit zo gek nog niet is ‘mits advisering (tegelijkertijd) de bescherming krijgt die het verdient en de geheimhouding ook wordt uitgebreid tot andere beroepsbeoefenaren’, zoals belastingadviseurs ,die ook wel eens optreden in rechte.

Taxlive, Corporate Nieuws-kantoren, 5 april 2017

Ook Taxlive besteedt in dit nieuwsbericht kort de aandacht aan de benoeming van Marloes Lammers en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma tot partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen per 1 april 2017.

Worldwide Tax Daily en Tax Notes International, 4 april 2017

Dit stuk is met inbreng door Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma over de inval door de Nederlandse FIOD bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Vanessa Huygen gaat hier onder andere in op de vraag hoe bruikbaar de informatie is als deze door een anonieme informant is aangedragen, en mogelijk zelfs illegaal is verkregen. ‘This doesn’t only affect the ‘original’ information by the informant, but also the information gathered thereafter as ‘fruits of the poisonous tree’.

NRC (online en op papier), 4 april 2017

‘Credit Suisse probeert imago te redden in zwartspaardersrel’: Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma gaat in op de vraag waar de informatie over de zwartspaarders vandaan komt. Volgens haar is de vraag in hoeverre de Nederlandse autoriteiten de tipgever gestuurd hebben. ‘Het Openbaar Ministerie mag zelf niet op dievenpad gaan en mag anderen daar ook niet toe aanzetten. Als er sturing heeft gezeten tussen de Nederlandse autoriteiten en de tipgever, dan is het bewijsmateriaal waardeloos.’

Ondernemersbelang Amsterdam, 15 maart 2017

In de katern Financieel en Juridisch informeert Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers ondernemers over ‘Een controle van de Belastingdienst: Wat nu?’. Elk jaar om deze tijd krijgen veel Nederlanders een brief van de Belastingdienst. Het is weer zo ver: tijd voor het indienen van de aangifte. Ook elk jaar schrijft en adverteert de Belastingdienst weer met de slogan: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Maar is dat nu echt zo?

Worldwide Tax Daily en Tax Notes International, 23 Januari 2017

Bekijk het interview met o.a. Mr. B.J.G.L. Jaeger in ‘Tougher Measures Proposed to Boost Dutch Tax Compliance’ naar aanleiding van de op 17 jan. jl door Staatsecretaris Wiebes voorgestelde strengere belastingmaatregelen. “Jaeger said Wiebes wants the government to have authority to demand information from companies that transfer their assets. Wibes wants to be able to find out what happend to the money and the reasons why it was transferred”. 

Volkskrant, Economie Katern, 9 januari 2017

Klikken bij de fiscus, haalt het iets uit? De Belastingdienst kreeg in 2016 zo’n tweeduizend tips over mogelijke belastingfraude van een buurman, ex of andere bekende, meldde BNR vrijdag. In dit stuk vertelt Mr. drs. W. de Vries hoe klikken bij de fiscus werkt.

Uitzending EenVandaag, 24 augustus 2016

Luister hier naar de bijdrage van Mr. drs. W. de Vries aan de uitzending van EenVandaag ‘Spullen verdwijnen bij politie’. ‘Een gloednieuw Cartier horloge, een auto met daarin 15.000 euro, een kilo speed… Veel strafrechtadvocaten hebben te maken het verdwijnen van geld en waardevolle goederen van hun cliënten bij inbeslagname door politie en Justitie. Dit blijkt uit een rondgang van EenVandaag langs tientallen (N=80) strafrechtadvocaten in Nederland. Vrijwel allemaal (94%, N=75) hebben ze dit zelf in de afgelopen jaren meegemaakt, en dan vooral bij de politie.’ Of bekijk het verkorte videofragment: