Expertise

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als (ex-)bestuurder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde (belasting)schulden van de onderneming: van een BV, als vennoot van een VOF of als maat van een maatschap. Dit g....


Lees verder

Civiele procedures

Verzet, beslag & kort geding Wanneer u te maken heeft met de fiscus gelden in principe de regels van het belastingrecht en komt u in een rechtszaak bij de fiscale (bestuurs)rechter Soms komt toch de ....


Lees verder

Fiscale procedures

Het formele belastingrecht bestaat uit regels over hoe een belastingschuld wordt vastgesteld en over het incasseren daarvan. Denk aan het fiscale procesrecht, zoals regels over bezwaar, beroep en cass....


Lees verder

Invordering

Wanneer een belastingaanslag kan worden opgelegd en onder welke voorwaarden de Belastingdienst het nakomen van fiscale verplichtingen kan afdwingen, wordt grotendeels geregeld door het belastingrecht.....


Lees verder

Internationale problemen (arbitrage/MAP)

Internationale geschillen, arbitrages en de ‘mutual agreement procedure’. De vraag of door ondernemingen met een internationale structuur voldoende belasting wordt betaald heeft volop de aandacht. Nie....


Lees verder

Faillissementsfraude

Een faillissement heeft in de regel een grote impact. Niet in de laatste plaats voor de gefailleerde die tekst en uitleg dient te geven aan de curator. Op het moment het vermoeden bestaat dat voorafga....


Lees verder

Mediation

De Belastingdienst en de rechterlijke macht organiseren steeds vaker mediation. Vanaf 2005 wordt mediation ingezet met als doel een geschil in onderling overleg tussen partijen op te lossen. De advoca....


Lees verder

Fiscale boetes

Als de inspecteur de aangifte corrigeert kan hij naast de belastingaanslag een fiscale boete opleggen. Daarnaast kan een fiscale boete aan de orde komen als niet is voldaan aan één of meer van de (act....


Lees verder

Europees Openbaar Ministerie (EOM)

In de fraudepraktijk zien wij steeds meer zaken die onder leiding staan van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Voor de opsporing en vervolging in die zaken gelden net wat andere regels. Die kenne....


Lees verder

Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is voor veel ondernemers en particulieren inmiddels een bekende (en, het moet gezegd worden: niet zo populaire) wet. Accountants, bela....


Lees verder

Financieel economisch strafrecht

Wordt u verdacht van witwassen, van corruptie (omkoping) of handel met voorwetenschap? Zijn er valse facturen opgemaakt in uw bedrijf? Is er mogelijk sprake van faillissementsfraude omdat de administr....


Lees verder

Belastingcontrole

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een controle van de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert op verschillende manieren. Zo kan de inspecteur een boekenonderzoek instellen, een....


Lees verder

Btw-(carrousel)fraude

Een veel voorkomende vorm van fraude is de zogenoemde btw-(carrousel)fraude. Volgens een rapport van de Europese Rekenkamer lopen de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks 40 tot 60 miljard euro mis....


Lees verder

Ontnemingsmaatregelen (‘Pluk ze’)

Onder andere op grond van de zogeheten 'Pluk ze'-wetgeving kan vermogen waarvan justitie meent dat dit ‘criminele winsten’ zijn, worden afgepakt. Komt u daarmee in aanraking? Dan kan de hulp van een f....


Lees verder

Douanezaken

Uitnodiging tot betaling ontvangen De douane kan zich formeel opstellen en procedures zijn daardoor nagenoeg onvermijdelijk Als fiscale advocaat staan wij u bij als u een of....


Lees verder

Fiscaal strafrecht (FIOD)

Bij een vermoeden van belastingfraude kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. De FIOD doet het opsporingsonderzoek. Mogelijk krijgt u een boete, een strafbeschikking of - in het ergste geval - een gev....


Lees verder

Inkeerregeling

Heeft u buitenlandse inkomsten, vermogen of een buitenlandse erfenis niet of onvolledig opgegeven aan de Belastingdienst? Dan wordt dit gezien als een misdrijf. .......


Lees verder

Cryptocurrency

Virtuele valuta zoals bitcoin vallen (vooralsnog) buiten de reikwijdte van de Wet op het Financieel toezicht en worden niet aangemerkt als een wettig betaalmiddel. Dit betekent dat toezichthouders zoa....


Lees verder

Bezwaarschrift Belastingdienst

Als u het met een belastingaanslag niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst. Als u het in de bezwaarfase vervolgens niet eens kunt worden met de inspecteur, dan heeft u he....


Lees verder

Naheffingsaanslag

U kunt worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag wanneer de belasting die op aangifte behoort te worden voldaan (zoals de omzetbelasting/btw, de BPM en de MRB), of afgedragen (zoals de loon- en ....


Lees verder

Informatiebeschikking

Als de inspecteur van de Belastingdienst u verzoekt informatie te verstrekken of documenten te overleggen, en u niet gelijk aan dit verzoek voldoet, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen. I....


Lees verder