Cryptocurrency

Cryptocurrency en (fiscale) strafzaken

Virtuele valuta zoals bitcoin vallen (vooralsnog) buiten de reikwijdte van de Wet op het Financieel toezicht en worden niet aangemerkt als een wettig betaalmiddel. Dit betekent dat toezichthouders zoals de DNB en de AFM consumenten slechts kunnen waarschuwen om zich bewust te zijn van de risico’s die gepaard kunnen gaan met virtuele valuta. De handel in cryptovaluta en het gebruiken van overigens coins is een legale activiteit.  

De FIU Nederland heeft sinds 2017 witwastypologieën voor de handel in cryptovaluta vastgesteld. Het is een trend dat zowel het Openbaar Ministerie als de FIOD actief zijn in het opsporen van strafbare feiten die met behulp van cryptovaluta zoals bitcoins, ethereum, ripple etc. zijn gepleegd. Het gaat hier vooralsnog om strafzaken waarbij cliënten verdacht worden van het witwassen van crimineel vermogen en coins. De FIOD is namelijk in staat om een koppeling te maken tussen (bitcoin)adressen en een gebruiker en te beoordelen of de adressen die gebruikt worden in bepaalde transacties bijvoorbeeld voorkomen op darknet markets en mogelijk van misdrijf afkomstig zijn.  

De strafrechtadvocaten van Jaeger volgen (technologische) en strafrechtelijke ontwikkelingen rondom cryptovaluta op de voet. Wij kunnen u al bij staan vanaf de eerste fase van de vervolging: tijdens een FIOD-inval, bij het afleggen van verklaringen tijdens verhoren, bij voorlopige hechtenis en andere dwangmaatregelen. Als het tot een zitting komt, dan staan wij aan uw zijde. Zo nodig procederen wij door tot in hoogste instantie.

Cryptocurrency belastingen en (fiscale) procedures

Ook op het gebied van cryptocurrency in de fiscaliteit bestaan nog veel vragen en zullen de nodige fiscale procedures te verwachten zijn. Ondanks dat het betalen van belastingen niet mogelijk is met cryptocaluta, bestaat dus wel degelijk een verplichting om cryptovermogen op te nemen in de belastingaangifte. De consequenties van het niet verantwoorden van cryptovermogen bij de belastingdienst kunnen groot zijn en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dit kan op basis van belastingfraude (het opzettelijk doen van onjuiste aangiften) maar ook op grond van witwassen. Wij verstrekken geen belastingadvies maar kunnen u wel van rechtsbijstand voorzien in fiscale procedures op het gebied van cryptocurrency. 

Vragen over Cryptocurrency?

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak