Cryptocurrency

Europese regelgeving op komst

De Europese Commissie heeft recent een aantal wetsvoorstellen gepubliceerd op basis waarvan onder andere witwassen door middel van cryptocurrency moet worden tegengegaan. Daarnaast zullen crypto-exchanges, net als banken, in de Europese Unie verplicht worden om de financiële gegevens van hun gebruikers te delen met de belastingdienst van de staat waarin zij zijn gevestigd. Dit heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de handel in cryptovaluta aangezien de Belastingdienst hierdoor op korte termijn inzicht zal hebben in de omvang van het vermogen. Als het cryptovermogen nog niet is aangegeven bij de Belastingdienst is het verstandig om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen door de aangiften te verbeteren (‘inkeren’).  

Cryptocurrency belastingen en (fiscale) procedures

Ook op het gebied van cryptocurrency in de fiscaliteit bestaan nog veel vragen en zullen de nodige fiscale procedures te verwachten zijn. Ondanks dat het betalen van belastingen niet mogelijk is met cryptovaluta, bestaat dus wel degelijk een verplichting om cryptovermogen op te nemen in de belastingaangifte. De consequenties van het niet verantwoorden van cryptovermogen bij de Belastingdienst kunnen groot zijn en zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dit kan op basis van belastingfraude (het opzettelijk doen van onjuiste aangiften) maar ook op grond van witwassen. 

De fiscale kwalificatie van het handelen in cryptovaluta

De meest gestelde vraag is hoe de handel in cryptovaluta moet worden gekwalificeerd voor de belastingheffing. De daytrader, belegger, professionele handelaar of degene die handelt met behulp van een trading bot kunnen fiscaal gezien verschillend worden behandeld, toch is het uitgangspunt dat de handel in cryptocurrency speculatief van aard is. De feiten en omstandigheden van het specifieke geval moet in het licht van de speculatieve aard worden beoordeeld om vast te stellen of de activiteiten in box 1 dan wel box 3 worden belast.

Cryptocurrency en (fiscaal) strafrechtelijke procedures

De FIU Nederland heeft sinds 2017 witwastypologieën voor de handel in cryptovaluta vastgesteld. Het is een trend dat zowel het Openbaar Ministerie als de FIOD actief zijn in het opsporen van strafbare feiten die met behulp van cryptovaluta zoals Bitcoins, Ethereum, Ripple etc. zijn gepleegd. Het gaat hier vooralsnog om strafzaken waarbij cliënten verdacht worden van het witwassen van crimineel vermogen. De FIOD is namelijk in staat om een koppeling te maken tussen wallets en een gebruiker en te beoordelen of de adressen die gebruikt worden in bepaalde transacties bijvoorbeeld voorkomen op Darknet markets en mogelijk van misdrijf afkomstig zijn.  

Bijstand door de advocaten van Jaeger

De advocaten van Jaeger volgen de fiscale en strafrechtelijke (technologische) ontwikkelingen rondom cryptovaluta op de voet. Wij kunnen u bijstaan bij (potentiële) geschillen met de Belastingdienst en vervolging door het Openbaar Ministerie. Als het tot een zitting komt, dan staan wij aan uw zijde als crypto advocaat. Zo nodig procederen wij door tot in hoogste instantie.

Wij verstrekken geen belastingadvies maar kunnen u wel van rechtsbijstand voorzien in fiscale en strafrechtelijke procedures op het gebied van cryptocurrency. Heeft u een vraag en/of probleem met betrekking tot de fiscale kant van cryptocurrency, neemt u dan contact op met mr. W.G.G. (Woody) Jansen de Lannoy. Mocht u een strafrechtelijk probleem hebben wat te maken heeft met cryptocurrency dan staat mr. drs. E.G. (Ilse) Engwirda u graag te woord. Deze crypto advocaten knokken voor uw recht!

Vragen over Cryptocurrency?

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak