Problemen met de fiscus?
Wij nemen het voor u op!

De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in procedures over belastingen

Heeft u een te hoge aanslag ontvangen? Heeft de belastingdienst een boete opgelegd? Bent u aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van uw BV? Doet de FIOD een onderzoek?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger geven antwoord op uw vragen, behartigen uw belangen, voeren uw procedure.

Wij hebben de oplossing voor uw probleem

Actueel

Overgangsrecht voor inkeer
UPDATE 20 september 2017 - Staatssecretaris Wiebes heeft op Prinsjesdag zijn voorstel de inkeerregeling per 1 januari 2018 af te schaffen gepresenteerd. De mogelijkheid over de afgelopen 2 jaren volledig boetevrij in te keren komt in het voorstel te vervallen. Ook aan de vrijwaring van strafrechtelijke vervolging voor belastingfraude bij inkeer komt een einde als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Mede omdat de afschaffing van de inkeerregeling is opgenomen in een verzamelwet (‘overige fiscale maatregelen 2018’), is het waarschijnlijk dat het parlement instemt met het plan van Wiebes. Positief aan het wetsvoorstel is dat is voorzien in overgangsrecht. De oude inkeerregeling blijft van toepassing op inkeren die zien op aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan. Voorlopig kan men dus blijven profiteren van de lagere boetetarieven die gelden bij inkeer. lees verder

Weblog

rss-feed De verschillende snelheden van het recht, of: wat God mag, mag de koe nog niet. 1 2 20 september 2017
Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belastingrecht - een belangrijke rol. Sommige termijnen... lees verder

Publicaties

Biedt de informatiebeschikking de beoogde rechtsbescherming?
Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking ex art. 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) in... Bekijk PDF

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op