Problemen met de fiscus of fiod?

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak FIOD inval? Help mij nu!

De beste fiscaal/belasting advocaat aan uw zijde bij problemen met het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst

De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in fiscale procedures en (fiscale) fraudezaken. Voor deze scherpe begrenzing van ons vakgebied hebben wij bewust gekozen: wij zijn liever heel goed dan heel groot.

Onze expertise

Suppletieplicht en nemo-teneturbeginsel; redelijke termijn in boetezaak

NL FiscaalA-G 16 juni 2021, 19/01550, ECLI:NL:PHR:2021:611 Samenvatting Deze conclusie van A-G Ettema handelt over de vraag of de wettelijke verplichting tot het indienen van een suppletieaangifte op grond van artikel 10a AWR in samenhang met artikel 15 Uitv.besl. OB 1968 in strijd is met artikel 6 EVRM en artikel 48 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.Meer specifiek onderzoekt de A-G hoe deze wettelijke mededelingspli….Lees verder