Civiele procedures

Verzet, beslag & kort geding

Wanneer u te maken heeft met de fiscus gelden in principe de regels van het belastingrecht en komt u in een rechtszaak bij de fiscale (bestuurs)rechter. Soms komt toch de civiele rechter –  ook wel burgerlijke rechter genoemd – om de hoek kijken doordat de fiscus – of u – gebruik maakt van civielrechtelijke middelen: rechten en plichten die gelden tussen burgers onderling.

Wanneer u het bijvoorbeeld niet eens bent met de invordering van uw belastingschuld door beslaglegging en (dreigende) verkoop daarvan, dan kunt u hiertegen een civiele verzetprocedure starten.

Als de fiscus informatie van u wil die u niet wilt of kunt geven, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen. Het komt ook voor dat hij u via de civiele rechter in een zogenoemd kort geding wil dwingen om die informatie te geven. Bijvoorbeeld omdat de fiscus denkt dat u een verzwegen buitenlandse bankrekening (eventueel met een creditcard) heeft. Hierbij loopt u het risico dat u het gevraagde bewijs moet aanleveren, maar ook dat dit bewijs tegen u wordt gebruikt voor het opleggen van een boete of in een strafzaak. Het is dan noodzaak om in de civiele procedure ervoor te zorgen dat u voldoende waarborgen krijgt, zodat het bewijs niet tegen u kan worden gebruikt .

Wat wij voor u kunnen doen

Een advocaat van Jaeger staat u al bij vanaf de eerste fase van de vervolging:
  • Tijdens het onderzoek
  • Bij het afleggen van verklaringen (Lees ook onze verhoortips verdachten)
  • Bij voorlopige hechtenis en andere dwangmaatregelen
  • Wij nuanceren de bevindingen uit het opsporingsonderzoek (die vaak de neiging hebben eenzijdig te zijn)
  • Brengen in samenspraak met u indien mogelijk ‘tegenbewijs’ aan en onderhandelen over de wijze van afdoening
  • Daarnaast voert uw strafrechterlijk georiënteerde advocaat regelmatig overleg met een belastingkundige advocaat (fiscalist) binnen kantoor over vaak parallel lopende fiscale procedures.
  • ls het tot een zitting komt, dan staan wij aan uw zijde
  • Zo nodig procederen wij door tot in hoogste instantie.

Vragen over civiele procedures?

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak