Civiele procedures

Wanneer u te maken heeft met de fiscus gelden meestal de regels van het belastingrecht. Zo kunt u een geschil over een opgelegde belastingaanslag voorleggen aan de belastingrechter (bestuursrecht). Soms komt toch de civiele rechter –  ook wel burgerlijke rechter genoemd – om de hoek kijken doordat de fiscus – of u – gebruik maakt van civielrechtelijke procedures zoals beslaglegging (bijvoorbeeld op een bankrekening). In civiele zaken geldt als hoofdregel dat u zich verplicht moet laten bijstaan door een advocaat.

Verzet tegen beslag en executie (dwanginvordering)

Wanneer u het niet eens bent met een beslaglegging door de Belastingdienst of dreigende veiling van uw goederen, dan kunt u een civiele verzetprocedure starten. Daarmee daagt u de fiscus voor de civiele rechter om verantwoording af te leggen over de invorderingsacties. Als die acties onrechtmatig zijn, moeten ze ongedaan gemaakt worden of achterwege blijven. Het nadeel is dat deze procedure veel tijd kost en daardoor kostbaar is.

Kort geding

Als de fiscus informatie van u wil die u niet wilt of kunt geven, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen. Het komt ook voor dat hij u via de civiele rechter in een zogenoemd kort geding wil dwingen om die informatie te geven. Bijvoorbeeld omdat de fiscus denkt dat u een (verzwegen) buitenlandse bankrekening hebt en de bankstukken achterhoudt of bewust niet opvraagt bij de bank. De rechter kan dan bepalen dat u de gevraagde informatie moeten aanleveren en een dwangsom opleggen als u dat nalaat. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is in dat geval bittere noodzaak.

Wat wij voor u kunnen doen

Een advocaat van Jaeger staat u al bij vanaf de eerste fase van de vervolging:
  • Tijdens het onderzoek
  • Bij het afleggen van verklaringen (Lees ook onze verhoortips verdachten)
  • Bij voorlopige hechtenis en andere dwangmaatregelen
  • Wij nuanceren de bevindingen uit het opsporingsonderzoek (die vaak de neiging hebben eenzijdig te zijn)
  • Brengen in samenspraak met u indien mogelijk ‘tegenbewijs’ aan en onderhandelen over de wijze van afdoening
  • Daarnaast voert uw strafrechterlijk georiënteerde advocaat regelmatig overleg met een belastingkundige advocaat (fiscalist) binnen kantoor over vaak parallel lopende fiscale procedures.
  • ls het tot een zitting komt, dan staan wij aan uw zijde
  • Zo nodig procederen wij door tot in hoogste instantie.

Vragen over civiele procedures?

Wij komen op voor uw recht Maak uw afspraak