Ontnemingsmaatregelen (‘Pluk ze’)

Raakt u alles kwijt met ontnemingsmaatregel?

Onder andere op grond van de zogeheten ‘Pluk ze’-wetgeving kan vermogen waarvan justitie meent dat dit ‘criminele winsten’ zijn, worden afgepakt. Komt u daarmee in aanraking? Dan kan de hulp van een fiscaal strafrechtadvocaat van groot belang zijn. Andere advocatenkantoren weten vaak veel van het gewone strafrecht, maar hebben niet altijd de financiële en fiscale kennis om zulke maatregelen goed te beoordelen.

Ontnemingsmaatregel

Het openbaar ministerie kan alle inkomsten (wederrechtelijk verkregen voordeel) die zijn verdiend met een strafbaar feit (waarvoor iemand is veroordeeld) afpakken (ontnemen) via een ontnemingsmaatregel. Tegenwoordig gaat hier vaak een witwasverdenking aan vooraf. Misdaad mag niet lonen is de gedachte daarachter. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er daarnaast nog andere misdrijven zijn gepleegd, kunnen de inkomsten die daarmee zijn verdiend ook worden afgepakt. Het openbaar ministerie berekent hoe hoog het bedrag is dat ontnomen zou moeten worden. Het loont de moeite om u daar met behulp van een gespecialiseerd advocaat tegen te verweren. Met onze hulp vergroot u de kans op een goede afloop.

Samenloop fiscaal en strafrecht

Door onze gecombineerde deskundigheid (fiscaal en strafrecht) zijn wij hiervoor de ideale advocaat. Eventueel kunnen wij een andere (strafrecht)advocaat bijstaan met onze specifieke deskundigheid.

In 2015 is nieuw ‘keuzebeleid’ tussen fiscale afdoening (met boete) of strafvervolging gepubliceerd in het Protocol AAFD, met regels over aanmelding en afdoening van fiscale delicten. Daarin is nog sterker dan eerder vastgelegd dat ontneming en belastingheffing niet dubbelop zouden mogen werken. Daarom werken diverse instanties met elkaar samen, waaronder het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst. Met ‘afpakken’ wordt niet alleen strafrechtelijke ontneming bedoeld, maar bijvoorbeeld ook belastingheffing.

Als ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ uitsluitend door belastingfraude is verkregen, dan mag alleen de Belastingdienst ‘afpakken’. Zie daarover ook deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak van ons kantoor. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat het OM ‘fiscaal nadeel’ daarnaast ook via ontneming als criminele winsten probeert af te romen, bijvoorbeeld door ook te vervolgen voor witwassen. Dat kan leiden tot grote en onterechte gevolgen.

Strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO)

Ook kunnen wij optreden als deskundige en een rapport van een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) beoordelen.

Vragen over ontnemingsmaatregelen?

Wij hebben de antwoorden Maak uw afspraak