Invordering

De vele wapens van de fiscus

Wanneer een belastingaanslag kan worden opgelegd en onder welke voorwaarden de Belastingdienst het nakomen van fiscale verplichtingen kan afdwingen, wordt grotendeels geregeld door het belastingrecht. De incassokant is geregeld in de Invorderingswet. Het kan ook voorkomen dat de fiscus – of u – gebruik moet maken van civielrechtelijke middelen, rechten en plichten die gelden tussen burgers onderling.

Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger helpen u bij procedures over:
  • versnelde invordering (het invorderen van belasting of premie zonder de procedure over de hoogte daarvan af te wachten)
  • verzet tegen onterecht beslag op uw geld of goederen ter uitvoerlegging van een dwangbevel
  • bestuurdersaansprakelijkheid (bijvoorbeeld voor de belastingschulden van uw bedrijf)
  • openbare verkoop en het voorkomen daarvan

Verzet: dagvaarding aan de belastingdienst

Een verzetprocedure is een procedure voor de civiele rechter, waarbij u in principe verplicht bent een advocaat in te schakelen. De advocaat dagvaardt de ontvanger. In deze dagvaarding wordt geklaagd over de tenuitvoerlegging van een (of meer) dwangbevelen.

Verzet schorst de invordering ‘in beginsel’

Door het uitbrengen van de dagvaarding aan de ontvanger start de verzetprocedure. Vanwege het aangetekende verzet schorst de ontvanger zijn incassobevoegdheden op, totdat de rechter heeft geoordeeld over de (rechtmatigheid van de) dwangbevelen. Op deze regel (van de schorsende werking van het verzet) wordt uitzondering gemaakt als het verzet door de ontvanger als kansloos wordt ervaren. In dat geval kan de belastingschuldige een geplande executoriale verkoop mogelijk nog tegenhouden door een kort gedingprocedure te starten.

Vragen over invorderingen?

Wij komen op voor uw recht Maak uw afspraak