Wiebe de Vries

“Vasthoudend en bevlogen”

Mr. drs. W. (Wiebe) de Vries (1974) is advocaat partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen. Hij is hier sinds 2010 uitsluitend betrokken bij ‘fraudezaken’: fiscaal strafrecht, ontnemingsprocedures, (fiscaal) sanctierecht, douanezaken, commune fraudezaken (witwassen, valsheid in geschrift, corruptiezaken).

Wiebe de Vries heeft de Specialisatieopleiding Strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen succesvol doorlopen.

Wiebe de Vries heeft in het verleden stage gelopen bij verschillende departementen van The National Research Institute of Police Science, in Kashiwa, Japan en bij verschillende forensische afdelingen van The National Police Agency in Tokyo. Hij wordt met regelmaat gevraagd als gastspreker en doceert onder andere aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Een cliënt over Wiebe de Vries

“Als je met het strafrecht in aanraking komt, is dat vooral verwarrend. De politie, het openbaar ministerie, de FIOD, het lijkt wel of iedereen de dingen zo ingewikkeld mogelijk wil maken. Wiebe de Vries is gelukkig anders. Al in ons eerste gesprek viel zijn heldere stijl van communiceren op. Hij houdt van aanpakken en heeft een gezonde dosis relativerende humor. Dat gaf mij vertrouwen en de moed om niet bij de pakken neer te zitten. Wiebe weet veel, maar vooral zijn persoonlijke benadering heeft mij verder geholpen.”

Stel Wiebe de Vries een vraag