Lezingen en cursussen door Jaeger

Wij geven regelmatig lezingen om kennis en ervaring te delen. Hieronder een overzicht van een aantal gegeven lezingen. Wilt u de lezingen nalezen dan vindt u hieronder raadpleegbare pdf’s. U mag deze in de originele hoedanigheden kosteloos gebruiken. Vraagt u wel graag schriftelijke toestemming aan ons voordat u de teksten en afbeeldingen voor andere doeleinden zou willen gaan gebruiken.

Deze cursus van PE-Academy is geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs (RB), en PE-Academy is tevens van oordeel dat de cursussen voldoen aan de minimumvoorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het bij de cursus vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Lezingen door Jaeger

Voor vragen hierover graag contact opnemen met:

Onze advocaten geven niet alleen cursussen/colleges voor diverse opleidingsinstituten, waaronder dus E-wise, de Universiteit van Amsterdam, Rotterdam University en Bijzonder Stafrecht Academie, maar komen ook regelmatig bij belastingadvies- en/of accountantskantoren over de vloer. Wij zijn altijd bereid om mee te denken over de inhoud en wensen met betrekking tot deze inhouse-cursussen.