Fiscale procedures

Regels, regels, regels …

Het formele belastingrecht bestaat uit regels over hoe een belastingschuld wordt vastgesteld en over het incasseren daarvan. Denk aan het fiscale procesrecht, zoals regels over bezwaar, beroep en cassatie. Zij bepalen de bevoegdheden van de belastingdienst, maar ook hoe een aangifte moet worden gedaan en aan welke eisen een administratie moet voldoen. En ten slotte zijn er de regels over de invordering.  

Ook ongeschreven regels zijn onderdeel van het formeel belastingrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om algemene rechtsbeginselen zoals het vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel.  

Kortom: het formeel belastingrecht is bedoeld om de heffing en invordering van belastingschulden in goede banen te leiden. Die regels bieden rechtsbescherming in verschillende fiscale procedures, zoals:

U hebt niet alleen plichten, maar ook rechten

De Belastingdienst beschikt over veel instrumenten om belasting te heffen en te incasseren. Maar ook de belastingplichtige heeft rechten. In de praktijk gaat het daar nog wel eens mis. Als belastingbetaler uw recht hebben is iets anders dan uw recht krijgen. Dan is het goed als je kunt terugvallen op een deskundige. De fiscale advocaten van Jaeger weten als geen ander wat uw rechten zijn en vechten ervoor.  
Denk bijvoorbeeld aan: 

  • aanslagtermijnen
  • adressering en bekendmaking van aanslagen
  • het hoorrecht in bezwaar
  • het hoorrecht voor de aanslag als EU-recht een rol speelt (het verdedigingsbeginsel)
  • het inzagerecht in het dossier

Voordat de belastingdienst tot het opleggen van een aanslag toekomt kan hij vragen om aanvullende informatie. In de controlefase kunt u verplicht zijn om als belastingplichtige of zelfs als ‘derde’ stukken of gegevens te verstrekken. Zie daarover meer op de pagina Belastingcontrole. U kunt ook onze handleiding Controle door de Belastingdienst downloaden. 

Vragen over fiscale procedures?

Wij hebben de antwoorden Maak uw afspraak