Informatiebeschikking

Als de inspecteur van de Belastingdienst u verzoekt informatie te verstrekken of documenten te overleggen, en u niet gelijk aan dit verzoek voldoet, kan hij aan u een informatiebeschikking opleggen. In de informatiebeschikking staat welke informatie van u wordt verlangd.

Een informatiebeschikking ‘uitlokken’

U kunt een informatiebeschikking ‘uitlokken’, omdat u het niet eens bent met het informatieverzoek van de inspecteur. Tegen een informatiebeschikking kunt u namelijk in bezwaar- en beroep, waardoor u de reikwijdte van uw informatieplicht kunt voorleggen aan de rechter, nog voordat de aanslag wordt opgelegd.

Omkering en verzwaring van de bewijslast

Als de rechter oordeelt dat u aan het informatieverzoek van de inspecteur moet voldoen, of als u niet in bezwaar komt tegen de informatiebeschikking, betekent dit dat u de gevraagde informatie moet verstrekken. Kunt u dit niet, bijvoorbeeld omdat u uw administratie niet op orde heeft, of de gevraagde stukken niet bestaan, dan treedt de zogenoemde omkering en verzwaring van de bewijslast in. Dit betekent dat de inspecteur ‘in redelijkheid’ mag schatten wat uw inkomen is geweest, waarbij het vervolgens aan u is om te bewijzen dat het daadwerkelijk genoten inkomen lager is. Dit is vaak erg lastig. Het is daarom van groot belang dat u in de procedure over de informatiebeschikking alle zeilen bijzet om deze omkering en verzwaring van de bewijslast te voorkomen. De advocaten van Jaeger hebben veel ervaring met de informatiebeschikking en staan u graag bij, zodat u uw recht kunt halen.

Vragen over informatiebeschikking?

Wij hebben de antwoorden Maak uw afspraak