Douanezaken

Uitnodiging tot betaling ontvangen

De douane kan zich formeel opstellen en procedures zijn daardoor nagenoeg onvermijdelijk. Als fiscale advocaat staan wij u bij als u een of meerdere Uitnodiging tot betalingen (UTB) voor douanerechten en boetes heeft ontvangen en u het daarmee niet eens bent. Aangaande douanezaken bent u daarom bij ons aan het juiste adres.

Een UTB is een ‘aanslag’ met het te betalen bedrag aan douanerechten. Het is mogelijk om de aanslag te betwisten door in bezwaar te komen, en zo nodig kan later beroep worden aangetekend. Het is van belang om tijdig een afzonderlijk verzoek om uitstel van betaling te doen of het bezwaarschrift aan te merken als een verzoek om uitstel van betaling. Het bestreden bedrag en de berekening van dat bedrag moet hierbij nadrukkelijk worden vermeld. Tot slot is het van belang op te merken dat u recht heeft om te worden gehoord voordat een beschikking wordt genomen. Indien het recht om te worden gehoord is geschonden, kan dit een verweer zijn om de rechtsgeldigheid van de beschikking aan te tasten. Bent u het niet eens met een beslissing van de Douane? Zorg dan dat u tijdig contact met ons opneemt en houdt hierbij rekening met de bezwaartermijn. De brief/ uitnodiging tot betaling bevat een dagtekening die geldt als dagtekening van de vaststelling tot uitnodiging van betaling. U moet binnen zes weken na deze datum bezwaar maken indien u de UTB wilt betwisten. 

Douanestrafzaken

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst/Douane ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek een controle dossier aan de FIOD verstrekt. Tijdens dit onderzoek kan de FIOD in het kader van het strafrechtelijk onderzoek dwangmiddelen toepassen tegen een verdachte. Tijdens de verhoren bent u niet verplicht te antwoorden op vragen over uw betrokkenheid bij een strafbaar feit. Zie hiervoor ook onze verhoortips voor verdachten. Het komt vaak voor dat een cliënt strafrechtelijk wordt vervolgd, waarbij rechtspersonen en de feitelijke leiddinggevers verdacht worden van strafbare feiten waardoor te weinig of geen rechten bij invoer worden geheven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzettelijk uitslaan van douanegoederen uit een douane-entrepot, zonder dat daarvoor de vereiste douaneaangiften zijn gedaan of andere gevallen zoals het niet aangeven van het juiste oorsprong land waardoor de juistheid en volledigheid van de douaneaangiften ter discussie staat. De gevolgen van douanefraude moeten niet worden onderschat. Mogelijk krijgt u een boete, een strafbeschikking of – in het ergste geval – een gevangenisstraf.

Zelfs wanneer u slechts een strafbeschikking krijgt opgelegd, leidt dat tot een aantekening in uw justitiële documentatie (‘een strafblad’). Daarom is het van belang dat u een gespecialiseerde advocaat heeft met kennis van het strafrecht en het douanerecht. Wij staan u bij in douanestrafzaken.

Wanneer contact opnemen voor douanezaken?

  • Als u een mededeling ontvangt met het voornemen tot het vaststellen van een UTB (uitnodiging tot betaling) voor douanerechten.
  • Als aan u één of meerdere UTB’s zijn uitgereikt of boeten opgelegd en u het daarmee niet eens bent.
  • Als u bent aangehouden door de FIOD of uitgenodigd voor een verhoor.
  • Als u bijstand wenst in een andere douanestrafzaak.

Problemen met de douane?

Wij komen op voor uw recht Maak uw afspraak