Btw-(carrousel)fraude

Een veel voorkomende vorm van fraude is de zogenoemde btw-(carrousel)fraude.

Hoe werkt btw-(carrousel)fraude?

Btw-(carrousel)fraude kent vele verschijningsvormen. Bij de meeste gesignaleerde variant van btw-(carrousel)fraude levert een leverancier die is gevestigd in lidstaat 1 goederen tegen het btw-nultarief aan een tweede onderneming die is gevestigd in lidstaat 2. Deze tweede onderneming is een “ploffer”. Deze ‘ploffer’ maakt dan misbruik van de levering van goederen waar geen btw op drukt en verkoopt dezelfde producten door tegen zeer concurrerende prijzen.

De ‘ploffer’ kan dit doen doordat hij, hoewel hij de btw in rekening brengt aan zijn afnemer, deze niet afdraagt aan de belastingautoriteiten waardoor zijn winstmarges toenemen. Vervolgens verdwijnt de ‘ploffer’ zonder sporen na te laten, waardoor hij de inning van de belasting in de staat waar de goederen of diensten worden afgenomen onmogelijk maakt.

Wist of behoorde te weten van btw-fraude

Omdat btw-(carrousel)fraude bijzonder lucratief is en moeilijk te bestrijden richt de overheid haar pijlen allang niet meer slechts op de ondernemingen die de fraude organiseren. Ook bonafide ondernemers worden hard aangepakt als zij goederen hebben gekocht van of verkocht aan een ‘ploffer’. Als u wist of had moeten weten dat het bedrijf waarmee u zaken deed onderdeel was van een fraude, dan bent u ook onderdeel van de fraude, zo redeneert de Belastingdienst. Het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst de btw die u heeft afgetrokken over deze goederen terugvordert, dan wel het btw-nultarief weigert, en in veel gevallen ook een boete oplegt, omdat u ‘wist’ of ‘beter had moeten weten’

Indien de Belastingdienst geen boete oplegt, maar u wel geconfronteerd bent met een naheffingsaanslag omzetbelasting, is het oppassen geblazen. Het is dan goed mogelijk dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is gestart met alle mogelijke gevolgen van dien.

Op 18 maart 2021 was mr. Van Dijk te gast bij de Automotive Remarketing Talkshow. Zij is onder andere ingegaan op de vraag welke voorzorgsmaatregelen ondernemingen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat ze onderdeel worden van btw-fraude. Handelt u met het buitenland en wilt u over dit onderwerp meer weten? Kijk haar presentatie hier terug, mr. Van Dijk haar presentatie start op minuut 4:30.

Deskundige bijstand essentieel bij eventuele-btw fraude

De Belastingdienst laat in veel gevallen een eenzijdig beeld zien van hoe de vork in de steel zit. Als u wordt verweten onderdeel uit te maken van een btw-(carrousel)fraude, een btw-naheffingsaanslag krijgt (al dan niet met boete), en u wilt hier tegen opkomen, dan is deskundige bijstand door een fiscaal advocaat essentieel. De advocaten van Jaeger hebben veel ervaring met het weerleggen van vermoedens van fraude. Voor meer informatie kijk hier of neem contact op.

Problemen met btw-(carrousel)fraude?

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak