Fiscale boetes

Het boeterecht: complex en vol risico’s

Als de inspecteur de aangifte corrigeert kan hij naast de belastingaanslag een fiscale boete opleggen. Daarnaast kan een fiscale boete aan de orde komen als niet is voldaan aan één of meer van de (actieve) informatieverplichtingen die er op de belastingplichtige rusten. Het boeterechtelijk instrumentarium maakt het bovendien mogelijk (ook) de belastingadviseur of bestuurder van de belastingplichtige te beboeten, onder meer als medepleger of medeplichtige. Bij het voeren van verweer tegen een fiscale boete wordt door accountants en belastingadviseurs vaak de nadruk gelegd op het materiële belastingrecht, terwijl juist formele regels en beginselen de nodige waarborgen bieden om een fiscale boete succesvol aan te vechten. Denk aan het in acht nemen van de geldende termijnen, of het benodigde bewijs van wetenschap om ‘opzet’ of ‘grove schuld’ vast te stellen.

Ervaren en deskundig

Bij het opleggen van een fiscale boete is het in beginsel aan de inspecteur om het bewijs te leveren dat u een verwijt kan worden gemaakt. Bij de beoordeling van de vraag of de inspecteur erin is geslaagd dit bewijs te leveren, en zo ja, wat u hier tegenin kunt brengen, is het verstandig een fiscaal advocaat te raadplegen. De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in het fiscale boeterecht en hebben veel ervaring met het bestrijden van fiscale boetes. Heeft u te maken met een fiscale boete? Dan bent u bij de advocaten van Jaeger aan het goede adres.

Vragen over fiscale boetes?

Wij hebben de antwoorden Maak uw afspraak