De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in procedures over belastingen

Heeft u een te hoge aanslag ontvangen? Heeft de belastingdienst een boete opgelegd? Bent u aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van uw BV? Doet de FIOD een onderzoek?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger geven antwoord op uw vragen, behartigen uw belangen, voeren uw procedure. 

 

 

Wij hebben de oplossing
voor uw probleem

Weblog

Suppletieplicht van art. 10a AWR geldt ook voor accountants en adviseurs 23 mei 2016
Wanneer de accountant er bij zijn cliënt op aandringt om te suppleren, maar diens cliënt vervolgens niet...

lees verder

Publicaties

Cassatieberoep niet-ontvankelijk omdat het niet tot een gunstiger beslissing kan leiden
Rechtbank Den Haag heeft bij uitspraak van 21 februari 2008 het beroep van belanghebbende kennelijk...

Bekijk PDF

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op