De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in procedures over belastingen

Heeft u een te hoge aanslag ontvangen? Heeft de belastingdienst een boete opgelegd? Bent u aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van uw BV? Doet de FIOD een onderzoek?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger geven antwoord op uw vragen, behartigen uw belangen, voeren uw procedure. 

 

 

Wij hebben de oplossing
voor uw probleem

Weblog

Hoge Raad laat exorbitante winstcorrectie na ontneming in stand 16 juni 2016
Het weigeren van kostenaftrek kan grote financiële gevolgen hebben en fungeert door zijn relatie met het...

lees verder

Publicaties

Geen procesbelang bij hogere aanslag
Op grond van art. 8:70 Awb kan de belastingrechter het beroep van een belastingplichtige niet-ontvankelijk...

Bekijk PDF

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op