nl-NLen-GB

De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in procedures over belastingen

Heeft u een te hoge aanslag ontvangen? Heeft de belastingdienst een boete opgelegd? Bent u aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van uw BV? Doet de FIOD een onderzoek?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger geven antwoord op uw vragen, behartigen uw belangen, voeren uw procedure. 

 

 

Wij hebben de oplossing
voor uw probleem

Weblog

rss-feed Je geld of je leven of je paspoort afgeven 22 september 2016
Als de ontvanger van de Belastingdienst meent dat u door een verblijf in het buitenland het betalen van...

lees verder

Publicaties

Geen procesbelang bij hogere aanslag
Op grond van art. 8:70 Awb kan de belastingrechter het beroep van een belastingplichtige niet-ontvankelijk...

Bekijk PDF

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op