over Jaeger

Jaeger: gespecialiseerd in procedures over belastingen

Hebt u een te hoge aanslag ontvangen? Heeft de belastingdienst een boete opgelegd? Bent u aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van uw BV? Doet de FIOD een onderzoek?

De advocaten-belastingkundigen van Jaeger geven antwoord op uw vragen, behartigen uw belangen, voeren uw procedure.

Wij hebben de oplossing voor uw probleem.

lees verder

contact


Jaeger Advocaten-belastingkundigen
Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

tel 020 - 676 04 81
fax 020 - 676 04 82
e-mail info@jaeger.nl
contactformulier

weblog

Aanslag op tijd opgelegd?
30 mei 2014
De Hoge Raad heeft bepaald dat de datum waarop een aanslag op correcte wijze aan de belastingplichtige is bekendgemaakt, doorslaggevend is, en dus niet de dagtekening van de aanslag. Als een aanslag niet binnen de aanslagtermijn van drie jaar op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, moet deze vernietigd worden.

lees verder