Alimentatieverplichting niet aannemelijk gemaakt

Samenvatting

Belanghebbende is gescheiden, welke scheiding in 2008 door de rechter is uitgesproken. Belanghebbende heeft in 2009 de woonlasten van zijn ex betaald. In geschil is of deze lasten aftrekbaar zijn als alimentatieverplichting. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de betalingen berusten op een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting.
(Beroep ongegrond.)

Commentaar

In deze zaak is in geschil of een belastingplichtige aanspraak kan maken op een aftrekpost. Deze aftrekpost ziet op betaalde partneralimentatie. Hiervoor geldt ‘wie stelt moet bewijs leveren’. De belastingplichtige moet derhalve het bewijs leveren dat hij de aftrekpost terecht heeft geclaimd. Hiervoor geldt de ‘lichte’ vorm van bewijs, namelijk aannemelijk maken. De belastingplichtige is vrij in de wijze waarop hij dit bewijs levert. Hij kan hiervoor alle mogelijke middelen gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan het leveren van schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant in deze zaak) of door het horen van getuigen. In deze zaak is de belastingplichtige niet geslaagd in zijn bewijslast. De door de belastingplichtige overgelegde echtscheidingsbeschikking biedt namelijk geen steun voor het standpunt dat partneralimentatie zou zijn betaald. De rechtbank concludeert dan ook dat de inspecteur de aftrekpost terecht heeft geweigerd.

[1] Mr M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen te Breda.

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1653
Datum: 25-4-2016 13:28:34

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur