Betaalde hypotheekrente van verlaten echtelijke woning niet volledig als alimentatieverplichting aftrekbaar

Samenvatting

Belanghebbende (geboren in 1943) is in 2009 gehuwd. De echtelijke samenleving was in 2005 echter reeds verbroken. In 2010 is belanghebbende gescheiden. In 2009 hadden belanghebbende en zijn echtgenote een gezamenlijke bankrekening. Daarop zijn de inkomsten van belanghebbende gestort. Via deze rekening werd onder meer de hypotheekrente betaald van de echtelijke woning, waarin de echtgenote en de kinderen woonden. De echtgenote had ook inkomsten. Bij het vaststellen van de aanslag IB 2009 is € 4.339 aan hypotheekrente bij belanghebbende in aanmerking genomen. Belanghebbende wil echter het volledige bedrag van € 8.818 aan betaalde hypotheekrente in aftrek brengen als alimentatieverplichting. Het hof staat dat niet toe. Weliswaar is, anders dan de inspecteur stelt, volgens het hof aannemelijk dat belanghebbende en zijn echtgenote in 2009 duurzaam gescheiden leefden, maar het hof acht niet aannemelijk dat belanghebbende op grond van art. 1:81 BW verplicht was meer aan zijn echtgenote te verschaffen dan het bedrag van € 4.339 dat reeds in aftrek is gebracht.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

In deze zaak staat de vraag centraal of de belastingplichtige de totaal betaalde hypotheekrente als kosten van levensonderhoud (alimentatie) in aftrek kan brengen. Zowel rechtbank als hof oordelen dat de bewijslast voor deze aftrekpost op de belastingplichtige rust. Dit bewijs kan de belastingplichtige met alle middelen rechtens leveren. In deze zaak slaagt de belastingplichtige in het bewijs dat hij duurzaam gescheiden van zijn echtgenote leeft. De belastingplichtige slaagt echter niet in het bewijs dat de totaal betaalde hypotheekrente als aftrekpost wegens kosten van levensonderhoud kan worden opgevoerd. Daartoe oordeelt het hof dat de belastingplichtige niets heeft aangevoerd over de behoefte, de draagkracht of andere niet-financiële omstandigheden van zijn (ex)echtgenote. De conclusie van het hof is dan ook dat terecht alleen de helft van de betaalde hypotheekrente onder de noemer ‘inkomsten eigen woning’ in aftrek is gebracht.

[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Hertoghs advocaten – belastingkundigen.

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1777
Datum: 25-4-2016 13:56:22

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur