De identificatieplicht en de meldplicht voor adviseurs: een update

De identificatieplicht van cliënten door hun adviseurs ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de meldplicht van potentiële witwastransacties ingevolge de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) bestaan inmiddels al weer twee jaar. Reden om eens te inventariseren wat er sindsdien is gebeurd en wat voor ervaring ermee is opgedaan. Tevens grijp ik de gelegenheid aan een bijdrage te leveren aan de discussie over het knelpunt geheimhouding versus meldingsplicht, en ventileer ik mijn vrees voor (naderende acties van) de toezichthouder.

[download artikel]

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur